بهترین نهالستان پایه رویشی ایران : خرید نهال پایه رویشی

نهالستان پایه رویشی کرج : بهترین نهالستان پایه رویشی ایران

09124482642 شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 20
پنجشنبه ها 8 تا 17

نهال گیلاس ناپلئون زودبازده | ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری | خرید نهال گیلاس ناپلئون زودبازده | فروش نهال گیلاس ناپلئون زودبازده | قیمت نهال گیلاس ناپلئون زودبازده

نهال گیلاس پیوندی | خرید نهال گیلاس پیوندی | فروش نهال گیلاس پیوندی | قیمت نهال گیلاس پیوندی | ارقام نهال گیلاس پیوندی | انواع نهال گیلاس پیوندی | فروش آنلاین نهالستان گیلاس صورتی 02166462302

نهال گیلاس ناپلئون زودبازده 

نهال گیلاس ناپلئون زودبازده

نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور

۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال گیلاس ناپلئون زودبازده

نهال گیلاس ناپلئون زودبازده از ارقام گیلاس اصلاح شده بوده،این گیلاس از انواع نهال گیلاس اصلاح شده و پر محصول بوده که از سال اول کاشت به بار مینشیند.

درخت گیلاس ناپلئون زودبازده توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت و در ایران به بازار نهال ایران توسط مرکز تحقیقاتی و پژوهشی اصلاح بذر و نهال و سازمان جهاد کشاورزی معرفی گردید و از آن پس در نهالستان مهندس غفاری مورد تکثیر و عرضه قرار گرفت.

نهال گیلاس ناپلئون زودبازده 09124482642 مهندس غفاری

نهال گیلاس ناپلئون زودبازده ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

خرید نهال میوه - نهالستان 118

قیمت نهال گیلاس ناپلئون زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

قیمت خرید و فروش درخت گیلاس ناپلئون زودبازده یکساله ۶۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش درخت گیلاس ناپلئون زودبازده دوساله ۸۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش نهال گیلاس ناپلئون زودبازده سه ساله ۹۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش نهال گیلاس ناپلئون زودبازده دوساله گلدانی ۱۰۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش نهال گیلاس ناپلئون زودبازده سه ساله گلدانی ۱۵۰۰۰ تومان

 

نهال گیلاس ناپلئون زودبازده ژنوتیپ / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال گیلاس ناپلئون زودبازده ژنوتیپ با استفاده از مقاوم ترین و دیرگل ترین پایه و پیوندک نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور تولید و بصورت عمده و جزئی در سراسر کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت واسطه های اینترنتی با بکارگیری از دانش عرضه و تقاضای مستقیم بدست باغداران قرار گرفته است.

 

نهال گیلاس ناپلئون زودبازده زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال گیلاس ناپلئون زودبازده زودبازده با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و نگهداری بهینه از سال اول کاشت به بارآوری محصول میرسد،شایان ذکر است باغداران گیلاس میبایست کلیه محصولات را در سال اول کاشت نهال از درخت گیلاس جدا نمایند زیرا عدم توجه به این مهم باعث عدم رشد نهال گیلاس اصلاح شده در سال اول خواهد بود.

 

نهال گیلاس ناپلئون زودبازده اصلاح شده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال گیلاس ناپلئون زودبازده اصلاح شده مناسب کاشت برای احداث باغات گیلاس میباشد،گیلاس اصلاح شده ی ناپلئون زودبازده مقاومت بسیار عالی نسبت به آفات و بیماریهای گیلاس دارد و از طرفی محصول تولید گردیده از این درخت گیلاس تجاری و بازار پسند می باشد.

 

نهال گیلاس ناپلئون زودبازده مقاوم به سرما / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال گیلاس ناپلئون زودبازده مقاوم به سرما نسبت به ارقام گیلاس سنتی و ایرانی پرمحصول تر بوده و این محصول بدلیل تجاری بودن محصول گیلاس ناپلئون زودبازده مورد توجه کلیه باغداران گیلاس میباشد از طرفی این مزیت باعث گردیده که هزینه های برداشت محصول گیلاس بصورت چشمگیری تقلیل یابد.

 

درخت گیلاس ناپلئون زودبازده شناسنامه دار / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

درخت گیلاس ناپلئون زودبازده شناسنامه دار بصورت تضمینی در سراسر ایران عرضه می گردد از طرفی این محصول دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را داراست.

 

درخت گیلاس ناپلئون زودبازده زود بازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

درخت گیلاس ناپلئون زودبازده زودبازده از سال اول کاشت به بار مینشیند و گیلاس زودبازده در سال پنجم کاشت به توجیه اقتصادی رسیده و عملکرد گیلاس ناپلئون زودبازده اصلاح شده در هر هکتار در حدود ۳۰ تن گزارش گردیده است.

 

فاصله ی کاشت درخت گیلاس ناپلئون زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

فاصله ی کاشت درخت گیلاس ناپلئون زودبازده در زمینهای باشیب ملایم و مناطق بادگیر بصورت ۴*۳ و ۳*۳ متر کاشت می گردد شایان ذکر است در اراضی مسطح این فاصله بصورت ۴*۴ و ۴*۳ متر کاشت می گردد.

 

گرده افشان مناسب گیلاس ناپلئون زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

گرده افشان مناسب گیلاس ناپلئون زودبازده در باغات گیلاس بصورت کاشت هر ۳۰ اصله نهال گیلاس ناپلئون زودبازده یک اصله گرده افشان مناسب از ارقام نهال گیلاس کاشت می گردد.

 

زمان کوددهی درخت گیلاس ناپلئون زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

زمان کوددهی درخت گیلاس ناپلئون زودبازده از اواسط پاییز لغایت اواخر زمستان قابل اجراست و میزان کوددهی گیلاس ناپلئون زودبازده در هر هکتار ۱۰ تن کود پوسیده دامی،کود نانو پلیت،کود فیبری معدنی تعیین می گردد.

 

میزان آبیاری درخت گیلاس ناپلئون زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

میزان آبیاری درخت گیلاس ناپلئون زودبازده در فصول مختلف سال و شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،بهینه آنست که به ازای هر روز از فصول بهار نیم لیتر و برای فصل های تابستان در ازای هر روز ۱ لیتر آب در نظر گرفته شود.

 

میزان باردهی درخت گیلاس ناپلئون زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

میزان باردهی درخت گیلاس ناپلئون زودبازده در هر هکتار و با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،ولیکن در ازای حدود ۵۰۰ اصله درخت گیلاس در هکتار عملکردی بیش از ۳۰ تن را داراست.

 

انواع نهال درخت گیلاس تضمینی / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

انواع نهال درخت گیلاس تضمینی در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور بصورت نهال گیلاس شناسنامه دار و نهال گیلاس اصلاح شده،نهال گیلاس ژنوتیپ،نهال گیلاس زودبازده،نهال گیلاس دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

ارقام نهال گیلاس زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

ارقام نهال گیلاس زودبازده در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور بصورت نهال گیلاس شناسنامه دار و نهال گیلاس اصلاح شده،نهال گیلاس ژنوتیپ،نهال گیلاس زودبازده،نهال گیلاس دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

درخت نهال گیلاس شناسنامه دار / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال درخت گیلاس شناسنامه دار در سال اول کاشت به باردهی میرسد و در سال ششم پس از کاشت به توجیه اقتصادی مطلوب میرسد شایان ذکر میباشد این نهال با استفاده از با کیفیت ترین قلمه از باغات مادری شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال تهیه و تکثیر گردیده است.

 

خرید نهال گیلاس تضمینی / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

خرید نهال گیلاس تضمینی بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال گیلاس میسر میباشد.

 

فروش نهال گیلاس پرمحصول / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

فروش نهال گیلاس پرمحصول بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال گیلاس میسر میباشد.

 

قیمت نهال گیلاس شناسنامه دار / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

قیمت نهال گیلاس شناسنامه دار بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی با قیمت رقابتی و تضمین کیفیت و اصالت نهال جهت احداث باغات نهال گیلاس میسر میباشد.

 

نهالستان نهال گیلاس اصلاح شده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهالستان نهال گیلاس اصلاح شده بعنوان بزرگترین مرکز تولید و توزیع نهال گیلاس اصلاح شده در ایران میباشد،این مرکز بعنوان نماینده رسمی شبکه سراسری تولید و توزیع نهال در کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت افراد سود جو و واسطه های اینترنتی اقدام به تولید و توزیع انواع نهال شناسنامه دار،انواع نهال اصلاح شده،انواع نهال زودبازده،انواع نهال ژنوتیپ نموده و جملگی نهال های این مجموعه بر حسب مورد دارای شناسنامه نهال،لیبل جهاد کشاورزی،گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را دارا میباشد.

 

هشدار :

با توجه به تماس های مکرر و پیامک های باغداران و هموطنان عزیز مبنی بر فروش نهال های بی اصالت و بی کیفیت از سوی افراد سودجو و واسطه های اینترنتی با فریب هایی همچون ( عقد قرارداد در محضرخانه،ارسال فاکتور رسمی و … ) را نخورده،این پیام از سوی هموطنان عزیز ارسال گردیده و جهت اطلاع عموم در سایت درج گردیده است،شایان ذکر میباشد آرشیو مراکز معتبر فروش نهال اصلاح شده شناسنامه دار این مرکز از طریق شماره ۶۶۹۷۵۳۶۱-۰۲۱ قابل استعلام و دریافت میباشد.

فروش محصولات شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال در کشور فقط از طریق نمایندگی های مجاز واقع در تهران و استان البرز صورت می پذیرد و ارسال برای تمام نقاط ایران بصورت یکروز کاری امکانپذیر میباشد و این مرکز فاقد هرگونه نمایندگی در استانهای آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی،اصفهان،مشهد،شیراز،گلستان،یزد،لرستان و شهرهای میاندوآب و ارومیه و… میباشد.

روابط عمومی مرکز فروش نهال های اصلاح شده در کشور

نظرات مشتریان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نهال گیلاس ناپلئون زودبازده | ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری | خرید نهال گیلاس ناپلئون زودبازده | فروش نهال گیلاس ناپلئون زودبازده | قیمت نهال گیلاس ناپلئون زودبازده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه

نهال گردو چندلرنهال گردو چندلرنهال گردو چندلر

در خبرنامه ما ثبت نام کنید و از آخرین محصولات و پیشنهادات مطلع گردید :