بهترین نهالستان پایه رویشی ایران : خرید نهال پایه رویشی

نهالستان پایه رویشی کرج : بهترین نهالستان پایه رویشی ایران

09124482642 شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 20
پنجشنبه ها 8 تا 17

نهال پسته دامغان زودبازده | ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری | خرید نهال پسته دامغان زودبازده | فروش نهال پسته دامغان زودبازده | قیمت نهال پسته دامغان زودبازده

نهال پسته پیوندی | خرید نهال پسته پیوندی | فروش نهال پسته پیوندی | قیمت نهال پسته پیوندی | ارقام نهال پسته پیوندی | انواع نهال پسته پیوندی | فروش آنلاین نهالستان پسته پیوندی 02166462302

نهال پسته دامغان زودبازده 

نهال پسته دامغان زودبازده

نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور

۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال پسته دامغان زودبازده

نهال پسته دامغان زودبازده از ارقام پسته اصلاح شده بوده،این پسته از انواع نهال پسته اصلاح شده و پر محصول بوده که از سال اول کاشت به بار مینشیند.

درخت پسته دامغان زودبازده توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و  غیرمثمر در کشور مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت و در ایران به بازار نهال ایران توسط مرکز تحقیقاتی و پژوهشی اصلاح بذر و نهال و سازمان جهاد کشاورزی معرفی گردید و از آن پس در نهالستان مهندس غفاری مورد تکثیر و عرضه قرار گرفت.

نهال پسته دامغان زودبازده 09124482642 مهندس غفاری

نهال پسته دامغان زودبازده ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

خرید نهال میوه - نهالستان 118

قیمت نهال پسته دامغان زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

قیمت خرید و فروش درخت پسته دامغان زودبازده یکساله

قیمت خرید و فروش درخت پسته دامغان زودبازده دوساله 

قیمت خرید و فروش نهال پسته دامغان زودبازده سه ساله

قیمت خرید و فروش نهال پسته دامغان زودبازده دوساله گلدانی

قیمت خرید و فروش نهال پسته دامغان زودبازده سه ساله گلدانی

 

نهال پسته دامغان زودبازده ژنوتیپ / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال پسته دامغان زودبازده ژنوتیپ با استفاده از مقاوم ترین و دیرگل ترین پایه و پیوندک نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و  غیرمثمر در کشور تولید و بصورت عمده و جزئی در سراسر کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت واسطه های اینترنتی با بکارگیری از دانش عرضه و تقاضای مستقیم بدست باغداران قرار گرفته است.

 

نهال پسته دامغان زودبازده زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال پسته دامغان زودبازده زودبازده با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و نگهداری بهینه از سال اول کاشت به بارآوری محصول میرسد،شایان ذکر است باغداران پسته میبایست کلیه محصولات را در سال اول کاشت نهال از درخت پسته جدا نمایند زیرا عدم توجه به این مهم باعث عدم رشد نهال پسته اصلاح شده در سال اول خواهد بود.

 

نهال پسته دامغان زودبازده اصلاح شده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال پسته دامغان زودبازده اصلاح شده مناسب کاشت برای احداث باغات پسته میباشد،پسته اصلاح شده ی دامغان زودبازده مقاومت بسیار عالی نسبت به آفات و بیماریهای پسته دارد و از طرفی محصول تولید گردیده از این درخت پسته تجاری و بازار پسند می باشد.

 

نهال پسته دامغان زودبازده مقاوم به سرما / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال پسته دامغان زودبازده مقاوم به سرما نسبت به ارقام پسته سنتی و ایرانی پرمحصول تر بوده و این محصول بدلیل تجاری بودن محصول پسته دامغان زودبازده مورد توجه کلیه باغداران پسته میباشد از طرفی این مزیت باعث گردیده که هزینه های برداشت محصول پسته بصورت چشمگیری تقلیل یابد.

 

درخت پسته دامغان زودبازده شناسنامه دار / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

درخت پسته دامغان زودبازده شناسنامه دار بصورت تضمینی در سراسر ایران عرضه می گردد از طرفی این محصول دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را داراست.

 

درخت پسته دامغان زودبازده زود بازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

درخت پسته دامغان زودبازده زودبازده از سال اول کاشت به بار مینشیند و پسته زودبازده در سال پنجم کاشت به توجیه اقتصادی رسیده و عملکرد پسته دامغان زودبازده اصلاح شده در هر هکتار در حدود ۷ تن گزارش گردیده است.

 

فاصله ی کاشت درخت پسته دامغان زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

فاصله ی کاشت درخت پسته دامغان زودبازده در زمینهای باشیب ملایم و مناطق بادگیر بصورت ۴*۳ و ۳*۳ متر کاشت می گردد شایان ذکر است در اراضی مسطح این فاصله بصورت ۴*۴ و ۴*۳ متر کاشت می گردد.

 

گرده افشان مناسب پسته دامغان زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

گرده افشان مناسب پسته دامغان زودبازده در باغات پسته بصورت کاشت هر ۳۰ اصله نهال پسته دامغان زودبازده یک اصله گرده افشان مناسب از ارقام نهال پسته کاشت می گردد.

 

زمان کوددهی درخت پسته دامغان زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

زمان کوددهی درخت پسته دامغان زودبازده از اواسط پاییز لغایت اواخر زمستان قابل اجراست و میزان کوددهی پسته دامغان زودبازده در هر هکتار ۱۰ تن کود پوسیده دامی،کود نانو پلیت،کود فیبری معدنی تعیین می گردد.

 

میزان آبیاری درخت پسته دامغان زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

میزان آبیاری درخت پسته دامغان زودبازده در فصول مختلف سال و شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،بهینه آنست که به ازای هر روز از فصول بهار نیم لیتر و برای فصل های تابستان در ازای هر روز ۱ لیتر آب در نظر گرفته شود.

 

میزان باردهی درخت پسته دامغان زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

میزان باردهی درخت پسته دامغان زودبازده در هر هکتار و با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،ولیکن در ازای حدود ۵۰۰ اصله درخت پسته در هکتار عملکردی بیش از ۷ تن را داراست.

 

انواع نهال درخت پسته تضمینی / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

انواع نهال درخت پسته تضمینی در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و  غیرمثمر در کشور بصورت نهال پسته شناسنامه دار و نهال پسته اصلاح شده،نهال پسته ژنوتیپ،نهال پسته زودبازده،نهال پسته دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

ارقام نهال پسته زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

ارقام نهال پسته زودبازده در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و  غیرمثمر در کشور بصورت نهال پسته شناسنامه دار و نهال پسته اصلاح شده،نهال پسته ژنوتیپ،نهال پسته زودبازده،نهال پسته دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

درخت نهال پسته شناسنامه دار / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال درخت پسته شناسنامه دار در سال اول کاشت به باردهی میرسد و در سال ششم پس از کاشت به توجیه اقتصادی مطلوب میرسد شایان ذکر میباشد این نهال با استفاده از با کیفیت ترین قلمه از باغات مادری شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال تهیه و تکثیر گردیده است.

 

خرید نهال پسته تضمینی / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

خرید نهال پسته تضمینی بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و  غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال پسته میسر میباشد.

 

فروش نهال پسته پرمحصول / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

فروش نهال پسته پرمحصول بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و  غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال پسته میسر میباشد.

 

قیمت نهال پسته شناسنامه دار / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

قیمت نهال پسته شناسنامه دار بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و  غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی با قیمت رقابتی و تضمین کیفیت و اصالت نهال جهت احداث باغات نهال پسته میسر میباشد.

 

نهالستان نهال پسته اصلاح شده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهالستان نهال پسته اصلاح شده بعنوان بزرگترین مرکز تولید و توزیع نهال پسته اصلاح شده در ایران میباشد،این مرکز بعنوان نماینده رسمی شبکه سراسری تولید و توزیع نهال در کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت افراد سود جو و واسطه های اینترنتی اقدام به تولید و توزیع انواع نهال شناسنامه دار،انواع نهال اصلاح شده،انواع نهال زودبازده،انواع نهال ژنوتیپ نموده و جملگی نهال های این مجموعه بر حسب مورد دارای شناسنامه نهال،لیبل جهاد کشاورزی،گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را دارا میباشد.

 

هشدار :

با توجه به تماس های مکرر و پیامک های باغداران و هموطنان عزیز مبنی بر فروش نهال های بی اصالت و بی کیفیت از سوی افراد سودجو و واسطه های اینترنتی با فریب هایی همچون ( عقد قرارداد در محضرخانه،ارسال فاکتور رسمی و … ) را نخورده،این پیام از سوی هموطنان عزیز ارسال گردیده و جهت اطلاع عموم در سایت درج گردیده است،شایان ذکر میباشد آرشیو مراکز معتبر فروش نهال اصلاح شده شناسنامه دار این مرکز از طریق شماره ۶۶۹۷۵۳۶۱-۰۲۱ قابل استعلام و دریافت میباشد.

فروش محصولات شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال در کشور فقط از طریق نمایندگی های مجاز واقع در تهران و استان البرز صورت می پذیرد و ارسال برای تمام نقاط ایران بصورت یکروز کاری امکانپذیر میباشد و این مرکز فاقد هرگونه نمایندگی در استانهای آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی،اصفهان،مشهد،شیراز،گلستان،یزد،لرستان و شهرهای میاندوآب و ارومیه و… میباشد.

روابط عمومی مرکز فروش نهال های اصلاح شده در کشور

نظرات مشتریان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نهال پسته دامغان زودبازده | ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری | خرید نهال پسته دامغان زودبازده | فروش نهال پسته دامغان زودبازده | قیمت نهال پسته دامغان زودبازده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه

نهال گردو چندلرنهال گردو چندلرنهال گردو چندلر

در خبرنامه ما ثبت نام کنید و از آخرین محصولات و پیشنهادات مطلع گردید :