بهترین نهالستان پایه رویشی ایران : خرید نهال پایه رویشی

نهالستان پایه رویشی کرج : بهترین نهالستان پایه رویشی ایران

09124482642 شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 20
پنجشنبه ها 8 تا 17

نهال هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده | ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری | خرید نهال هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده | فروش نهال هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده | قیمت نهال هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده

نهال هلو پایه رویشی پیوندی | خرید نهال هلو پایه رویشی پیوندی | فروش نهال هلو پایه رویشی پیوندی | قیمت نهال هلو پایه رویشی پیوندی | ارقام نهال هلو پایه رویشی پیوندی | انواع نهال هلو پایه رویشی پیوندی | فروش آنلاین نهالستان هلو پایه رویشی 02166462302

نهال هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده 

نهال هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده

نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور

۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده

نهال هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده از ارقام هلو اصلاح شده بوده،این هلو از انواع نهال هلو اصلاح شده و پر محصول بوده که از سال اول کاشت به بار مینشیند.

درخت هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت و در ایران به بازار نهال ایران توسط مرکز تحقیقاتی و پژوهشی اصلاح بذر و نهال و سازمان جهاد کشاورزی معرفی گردید و از آن پس در نهالستان مهندس غفاری مورد تکثیر و عرضه قرار گرفت.

نهال هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده 09124482642 مهندس غفاری

نهال هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

خرید نهال میوه - نهالستان 118

قیمت نهال هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

قیمت خرید و فروش درخت هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده یکساله ۱۲۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش درخت هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده دوساله ۱۵۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش نهال هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده سه ساله ۱۷۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش نهال هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده دوساله گلدانی ۲۰۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش نهال هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده سه ساله گلدانی ۲۵۰۰۰ تومان

 

نهال هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده ژنوتیپ / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده ژنوتیپ با استفاده از مقاوم ترین و دیرگل ترین پایه و پیوندک نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور تولید و بصورت عمده و جزئی در سراسر کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت واسطه های اینترنتی با بکارگیری از دانش عرضه و تقاضای مستقیم بدست باغداران قرار گرفته است.

 

نهال هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده زودبازده با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و نگهداری بهینه از سال اول کاشت به بارآوری محصول میرسد،شایان ذکر است باغداران هلو میبایست کلیه محصولات را در سال اول کاشت نهال از درخت هلو جدا نمایند زیرا عدم توجه به این مهم باعث عدم رشد نهال هلو اصلاح شده در سال اول خواهد بود.

 

نهال هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده اصلاح شده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده اصلاح شده مناسب کاشت برای احداث باغات هلو میباشد،هلو اصلاح شده ی کشت بافت پایه رویشی زودبازده مقاومت بسیار عالی نسبت به آفات و بیماریهای هلو دارد و از طرفی محصول تولید گردیده از این درخت هلو تجاری و بازار پسند می باشد.

 

نهال هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده مقاوم به سرما / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده مقاوم به سرما نسبت به ارقام هلو سنتی و ایرانی پرمحصول تر بوده و این محصول بدلیل تجاری بودن محصول هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده مورد توجه کلیه باغداران هلو میباشد از طرفی این مزیت باعث گردیده که هزینه های برداشت محصول هلو بصورت چشمگیری تقلیل یابد.

 

درخت هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده شناسنامه دار / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

درخت هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده شناسنامه دار بصورت تضمینی در سراسر ایران عرضه می گردد از طرفی این محصول دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را داراست.

 

درخت هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده زود بازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

درخت هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده زودبازده از سال اول کاشت به بار مینشیند و هلو زودبازده در سال پنجم کاشت به توجیه اقتصادی رسیده و عملکرد هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده اصلاح شده در هر هکتار در حدود ۶۰ تن گزارش گردیده است.

 

فاصله ی کاشت درخت هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

فاصله ی کاشت درخت هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده در زمینهای باشیب ملایم و مناطق بادگیر بصورت ۴*۳ و ۳*۳ متر کاشت می گردد شایان ذکر است در اراضی مسطح این فاصله بصورت ۴*۴ و ۴*۳ متر کاشت می گردد.

 

گرده افشان مناسب هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

گرده افشان مناسب هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده در باغات هلو بصورت کاشت هر ۳۰ اصله نهال هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده یک اصله گرده افشان مناسب از ارقام نهال هلو کاشت می گردد.

 

زمان کوددهی درخت هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

زمان کوددهی درخت هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده از اواسط پاییز لغایت اواخر زمستان قابل اجراست و میزان کوددهی هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده در هر هکتار ۱۰ تن کود پوسیده دامی،کود نانو پلیت،کود فیبری معدنی تعیین می گردد.

 

میزان آبیاری درخت هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

میزان آبیاری درخت هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده در فصول مختلف سال و شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،بهینه آنست که به ازای هر روز از فصول بهار نیم لیتر و برای فصل های تابستان در ازای هر روز ۱ لیتر آب در نظر گرفته شود.

 

میزان باردهی درخت هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

میزان باردهی درخت هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده در هر هکتار و با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،ولیکن در ازای حدود ۵۰۰ اصله درخت هلو در هکتار عملکردی بیش از ۶۰ تن را داراست.

 

انواع نهال درخت هلو تضمینی / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

انواع نهال درخت هلو تضمینی در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور بصورت نهال هلو شناسنامه دار و نهال هلو اصلاح شده،نهال هلو ژنوتیپ،نهال هلو زودبازده،نهال هلو دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

ارقام نهال هلو زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

ارقام نهال هلو زودبازده در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور بصورت نهال هلو شناسنامه دار و نهال هلو اصلاح شده،نهال هلو ژنوتیپ،نهال هلو زودبازده،نهال هلو دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

درخت نهال هلو شناسنامه دار / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال درخت هلو شناسنامه دار در سال اول کاشت به باردهی میرسد و در سال ششم پس از کاشت به توجیه اقتصادی مطلوب میرسد شایان ذکر میباشد این نهال با استفاده از با کیفیت ترین قلمه از باغات مادری شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال تهیه و تکثیر گردیده است.

 

خرید نهال هلو تضمینی / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

خرید نهال هلو تضمینی بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال هلو میسر میباشد.

 

فروش نهال هلو پرمحصول / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

فروش نهال هلو پرمحصول بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال هلو میسر میباشد.

 

قیمت نهال هلو شناسنامه دار / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

قیمت نهال هلو شناسنامه دار بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی با قیمت رقابتی و تضمین کیفیت و اصالت نهال جهت احداث باغات نهال هلو میسر میباشد.

 

نهالستان نهال هلو اصلاح شده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهالستان نهال هلو اصلاح شده بعنوان بزرگترین مرکز تولید و توزیع نهال هلو اصلاح شده در ایران میباشد،این مرکز بعنوان نماینده رسمی شبکه سراسری تولید و توزیع نهال در کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت افراد سود جو و واسطه های اینترنتی اقدام به تولید و توزیع انواع نهال شناسنامه دار،انواع نهال اصلاح شده،انواع نهال زودبازده،انواع نهال ژنوتیپ نموده و جملگی نهال های این مجموعه بر حسب مورد دارای شناسنامه نهال،لیبل جهاد کشاورزی،گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را دارا میباشد.

 

هشدار :

با توجه به تماس های مکرر و پیامک های باغداران و هموطنان عزیز مبنی بر فروش نهال های بی اصالت و بی کیفیت از سوی افراد سودجو و واسطه های اینترنتی با فریب هایی همچون ( عقد قرارداد در محضرخانه،ارسال فاکتور رسمی و … ) را نخورده،این پیام از سوی هموطنان عزیز ارسال گردیده و جهت اطلاع عموم در سایت درج گردیده است،شایان ذکر میباشد آرشیو مراکز معتبر فروش نهال اصلاح شده شناسنامه دار این مرکز از طریق شماره ۶۶۹۷۵۳۶۱-۰۲۱ قابل استعلام و دریافت میباشد.

فروش محصولات شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال در کشور فقط از طریق نمایندگی های مجاز واقع در تهران و استان البرز صورت می پذیرد و ارسال برای تمام نقاط ایران بصورت یکروز کاری امکانپذیر میباشد و این مرکز فاقد هرگونه نمایندگی در استانهای آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی،اصفهان،مشهد،شیراز،گلستان،یزد،لرستان و شهرهای میاندوآب و ارومیه و… میباشد.

روابط عمومی مرکز فروش نهال های اصلاح شده در کشور

نظرات مشتریان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نهال هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده | ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری | خرید نهال هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده | فروش نهال هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده | قیمت نهال هلو کشت بافت پایه رویشی زودبازده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه

نهال گردو چندلرنهال گردو چندلرنهال گردو چندلر

در خبرنامه ما ثبت نام کنید و از آخرین محصولات و پیشنهادات مطلع گردید :