بهترین نهالستان پایه رویشی ایران : خرید نهال پایه رویشی

نهالستان پایه رویشی کرج : بهترین نهالستان پایه رویشی ایران

09124482642 شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 20
پنجشنبه ها 8 تا 17

نهال زیتون فیشمی زودبازده | ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری | خرید نهال زیتون فیشمی زودبازده | فروش نهال زیتون فیشمی زودبازده | قیمت نهال زیتون فیشمی زودبازده

نهال زیتون پیوندی | خرید نهال زیتون پیوندی | فروش نهال زیتون پیوندی | قیمت نهال زیتون پیوندی | ارقام نهال زیتون پیوندی | انواع نهال زیتون پیوندی | فروش آنلاین نهالستان زیتون فیشمی 02166462302

نهال زیتون فیشمی زودبازده 

نهال زیتون فیشمی زودبازده

نهالستان برتر کشوری| واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور

۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال زیتون فیشمی زودبازده

نهال زیتون فیشمی زودبازده از ارقام زیتون اصلاح شده بوده،این زیتون از انواع نهال زیتون اصلاح شده و پر محصول بوده که از سال اول کاشت به بار مینشیند.

درخت زیتون فیشمی زودبازده توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت و در ایران به بازار نهال ایران توسط مرکز تحقیقاتی و پژوهشی اصلاح بذر و نهال و سازمان جهاد کشاورزی معرفی گردید و از آن پس در نهالستان مهندس غفاری مورد تکثیر و عرضه قرار گرفت.

نهال زیتون فیشمی زودبازده   09124482642 مهندس غفاری

نهال زیتون فیشمی زودبازده ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

خرید نهال میوه - نهالستان 118

قیمت نهال زیتون فیشمی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

قیمت خرید و فروش درخت زیتون فیشمی زودبازده یکساله ۸۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش درخت زیتون فیشمی زودبازده دوساله ۱۰۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش نهال زیتون فیشمی زودبازده سه ساله ۱۲۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش نهال زیتون فیشمی زودبازده دوساله گلدانی ۱۵۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش نهال زیتون فیشمی زودبازده سه ساله گلدانی ۲۰۰۰۰ تومان

 

نهال زیتون فیشمی زودبازده ژنوتیپ / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال زیتون فیشمی زودبازده ژنوتیپ با استفاده از مقاوم ترین و دیرگل ترین پایه و پیوندک نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور تولید و بصورت عمده و جزئی در سراسر کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت واسطه های اینترنتی با بکارگیری از دانش عرضه و تقاضای مستقیم بدست باغداران قرار گرفته است.

 

نهال زیتون فیشمی زودبازده زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال زیتون فیشمی زودبازده زودبازده با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و نگهداری بهینه از سال اول کاشت به بارآوری محصول میرسد،شایان ذکر است باغداران زیتون میبایست کلیه محصولات را در سال اول کاشت نهال از درخت زیتون جدا نمایند زیرا عدم توجه به این مهم باعث عدم رشد نهال زیتون اصلاح شده در سال اول خواهد بود.

 

نهال زیتون فیشمی زودبازده اصلاح شده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال زیتون فیشمی زودبازده اصلاح شده مناسب کاشت برای احداث باغات زیتون میباشد،زیتون اصلاح شده ی فیشمی زودبازده مقاومت بسیار عالی نسبت به آفات و بیماریهای زیتون دارد و از طرفی محصول تولید گردیده از این درخت زیتون تجاری و بازار پسند می باشد.

 

نهال زیتون فیشمی زودبازده مقاوم به سرما / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال زیتون فیشمی زودبازده مقاوم به سرما نسبت به ارقام زیتون سنتی و ایرانی پرمحصول تر بوده و این محصول بدلیل تجاری بودن محصول زیتون فیشمی زودبازده مورد توجه کلیه باغداران زیتون میباشد از طرفی این مزیت باعث گردیده که هزینه های برداشت محصول زیتون بصورت چشمگیری تقلیل یابد.

 

درخت زیتون فیشمی زودبازده شناسنامه دار / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

درخت زیتون فیشمی زودبازده شناسنامه دار بصورت تضمینی در سراسر ایران عرضه می گردد از طرفی این محصول دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را داراست.

 

درخت زیتون فیشمی زودبازده زود بازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

درخت زیتون فیشمی زودبازده زودبازده از سال اول کاشت به بار مینشیند و زیتون زودبازده در سال پنجم کاشت به توجیه اقتصادی رسیده و عملکرد زیتون فیشمی زودبازده اصلاح شده در هر هکتار در حدود ۲۵ تن گزارش گردیده است.

 

فاصله ی کاشت درخت زیتون فیشمی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

فاصله ی کاشت درخت زیتون فیشمی زودبازده در زمینهای باشیب ملایم و مناطق بادگیر بصورت ۴*۳ و ۳*۳ متر کاشت می گردد شایان ذکر است در اراضی مسطح این فاصله بصورت ۴*۴ و ۴*۳ متر کاشت می گردد.

 

گرده افشان مناسب زیتون فیشمی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

گرده افشان مناسب زیتون فیشمی زودبازده در باغات زیتون بصورت کاشت هر ۳۰ اصله نهال زیتون فیشمی زودبازده یک اصله گرده افشان مناسب از ارقام نهال زیتون کاشت می گردد.

 

زمان کوددهی درخت زیتون فیشمی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

زمان کوددهی درخت زیتون فیشمی زودبازده از اواسط پاییز لغایت اواخر زمستان قابل اجراست و میزان کوددهی زیتون فیشمی زودبازده در هر هکتار ۱۰ تن کود پوسیده دامی،کود نانو پلیت،کود فیبری معدنی تعیین می گردد.

 

میزان آبیاری درخت زیتون فیشمی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

میزان آبیاری درخت زیتون فیشمی زودبازده در فصول مختلف سال و شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،بهینه آنست که به ازای هر روز از فصول بهار نیم لیتر و برای فصل های تابستان در ازای هر روز ۱ لیتر آب در نظر گرفته شود.

 

میزان باردهی درخت زیتون فیشمی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

میزان باردهی درخت زیتون فیشمی زودبازده در هر هکتار و با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،ولیکن در ازای حدود ۵۰۰ اصله درخت زیتون در هکتار عملکردی بیش از ۲۵ تن را داراست.

 

انواع نهال درخت زیتون تضمینی / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

انواع نهال درخت زیتون تضمینی در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور بصورت نهال زیتون شناسنامه دار و نهال زیتون اصلاح شده،نهال زیتون ژنوتیپ،نهال زیتون زودبازده،نهال زیتون دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

ارقام نهال زیتون زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

ارقام نهال زیتون زودبازده در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور بصورت نهال زیتون شناسنامه دار و نهال زیتون اصلاح شده،نهال زیتون ژنوتیپ،نهال زیتون زودبازده،نهال زیتون دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

درخت نهال زیتون شناسنامه دار / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال درخت زیتون شناسنامه دار در سال اول کاشت به باردهی میرسد و در سال ششم پس از کاشت به توجیه اقتصادی مطلوب میرسد شایان ذکر میباشد این نهال با استفاده از با کیفیت ترین قلمه از باغات مادری شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال تهیه و تکثیر گردیده است.

 

خرید نهال زیتون تضمینی / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

خرید نهال زیتون تضمینی بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال زیتون میسر میباشد.

 

فروش نهال زیتون پرمحصول / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

فروش نهال زیتون پرمحصول بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال زیتون میسر میباشد.

 

قیمت نهال زیتون شناسنامه دار / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

قیمت نهال زیتون شناسنامه دار بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی با قیمت رقابتی و تضمین کیفیت و اصالت نهال جهت احداث باغات نهال زیتون میسر میباشد.

 

نهالستان نهال زیتون اصلاح شده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهالستان نهال زیتون اصلاح شده بعنوان بزرگترین مرکز تولید و توزیع نهال زیتون اصلاح شده در ایران میباشد،این مرکز بعنوان نماینده رسمی شبکه سراسری تولید و توزیع نهال در کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت افراد سود جو و واسطه های اینترنتی اقدام به تولید و توزیع انواع نهال شناسنامه دار،انواع نهال اصلاح شده،انواع نهال زودبازده،انواع نهال ژنوتیپ نموده و جملگی نهال های این مجموعه بر حسب مورد دارای شناسنامه نهال،لیبل جهاد کشاورزی،گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را دارا میباشد.

 

هشدار :

با توجه به تماس های مکرر و پیامک های باغداران و هموطنان عزیز مبنی بر فروش نهال های بی اصالت و بی کیفیت از سوی افراد سودجو و واسطه های اینترنتی با فریب هایی همچون ( عقد قرارداد در محضرخانه،ارسال فاکتور رسمی و … ) را نخورده،این پیام از سوی هموطنان عزیز ارسال گردیده و جهت اطلاع عموم در سایت درج گردیده است،شایان ذکر میباشد آرشیو مراکز معتبر فروش نهال اصلاح شده شناسنامه دار این مرکز از طریق شماره ۶۶۹۷۵۳۶۱-۰۲۱ قابل استعلام و دریافت میباشد.

فروش محصولات شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال در کشور فقط از طریق نمایندگی های مجاز واقع در تهران و استان البرز صورت می پذیرد و ارسال برای تمام نقاط ایران بصورت یکروز کاری امکانپذیر میباشد و این مرکز فاقد هرگونه نمایندگی در استانهای آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی،اصفهان،مشهد،شیراز،گلستان،یزد،لرستان و شهرهای میاندوآب و ارومیه و… میباشد.

روابط عمومی مرکز فروش نهال های اصلاح شده در کشور

نظرات مشتریان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نهال زیتون فیشمی زودبازده | ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری | خرید نهال زیتون فیشمی زودبازده | فروش نهال زیتون فیشمی زودبازده | قیمت نهال زیتون فیشمی زودبازده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه

نهال گردو چندلرنهال گردو چندلرنهال گردو چندلر

در خبرنامه ما ثبت نام کنید و از آخرین محصولات و پیشنهادات مطلع گردید :