بهترین نهالستان پایه رویشی ایران : خرید نهال پایه رویشی

نهالستان پایه رویشی کرج : بهترین نهالستان پایه رویشی ایران

09124482642 شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 20
پنجشنبه ها 8 تا 17

نهال زردآلو نادری زودبازده | ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری | خرید نهال زردآلو نادری زودبازده | فروش نهال زردآلو نادری زودبازده | قیمت نهال زردآلو نادری زودبازده

قیمت :

نهال زردآلو نادری زودبازده 

نهال زردآلو نادری زودبازده

نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور

۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال زردآلو نادری زودبازده

نهال زردآلو نادری زودبازده از ارقام زردآلو اصلاح شده بوده،این زردآلو از انواع نهال زردآلو اصلاح شده و پر محصول بوده که از سال اول کاشت به بار مینشیند.

درخت زردآلو نادری زودبازده توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت و در ایران به بازار نهال ایران توسط مرکز تحقیقاتی و پژوهشی اصلاح بذر و نهال و سازمان جهاد کشاورزی معرفی گردید و از آن پس در نهالستان مهندس غفاری مورد تکثیر و عرضه قرار گرفت.

نهال زردآلو نادری زودبازده 09124482642 مهندس غفاری

نهال زردآلو نادری زودبازده ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

خرید نهال میوه - نهالستان 118

قیمت نهال زردآلو نادری زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

قیمت خرید و فروش درخت زردآلو نادری زودبازده یکساله 

قیمت خرید و فروش درخت زردآلو نادری زودبازده دوساله 

قیمت خرید و فروش نهال زردآلو نادری زودبازده سه ساله

قیمت خرید و فروش نهال زردآلو نادری زودبازده دوساله گلدانی

قیمت خرید و فروش نهال زردآلو نادری زودبازده سه ساله گلدانی

 

نهال زردآلو نادری زودبازده ژنوتیپ / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال زردآلو نادری زودبازده ژنوتیپ با استفاده از مقاوم ترین و دیرگل ترین پایه و پیوندک نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور تولید و بصورت عمده و جزئی در سراسر کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت واسطه های اینترنتی با بکارگیری از دانش عرضه و تقاضای مستقیم بدست باغداران قرار گرفته است.

 

نهال زردآلو نادری زودبازده زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال زردآلو نادری زودبازده زودبازده با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و نگهداری بهینه از سال اول کاشت به بارآوری محصول میرسد،شایان ذکر است باغداران زردآلو میبایست کلیه محصولات را در سال اول کاشت نهال از درخت زردآلو جدا نمایند زیرا عدم توجه به این مهم باعث عدم رشد نهال زردآلو اصلاح شده در سال اول خواهد بود.

 

نهال زردآلو نادری زودبازده اصلاح شده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال زردآلو نادری زودبازده اصلاح شده مناسب کاشت برای احداث باغات زردآلو میباشد،زردآلو اصلاح شده ی نادری زودبازده مقاومت بسیار عالی نسبت به آفات و بیماریهای زردآلو دارد و از طرفی محصول تولید گردیده از این درخت زردآلو تجاری و بازار پسند می باشد.

 

نهال زردآلو نادری زودبازده مقاوم به سرما / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال زردآلو نادری زودبازده مقاوم به سرما نسبت به ارقام زردآلو سنتی و ایرانی پرمحصول تر بوده و این محصول بدلیل تجاری بودن محصول زردآلو نادری زودبازده مورد توجه کلیه باغداران زردآلو میباشد از طرفی این مزیت باعث گردیده که هزینه های برداشت محصول زردآلو بصورت چشمگیری تقلیل یابد.

 

درخت زردآلو نادری زودبازده شناسنامه دار / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

درخت زردآلو نادری زودبازده شناسنامه دار بصورت تضمینی در سراسر ایران عرضه می گردد از طرفی این محصول دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را داراست.

 

درخت زردآلو نادری زودبازده زود بازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

درخت زردآلو نادری زودبازده زودبازده از سال اول کاشت به بار مینشیند و زردآلو زودبازده در سال پنجم کاشت به توجیه اقتصادی رسیده و عملکرد زردآلو نادری زودبازده اصلاح شده در هر هکتار در حدود ۲۵ تن گزارش گردیده است.

 

فاصله ی کاشت درخت زردآلو نادری زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

فاصله ی کاشت درخت زردآلو نادری زودبازده در زمینهای باشیب ملایم و مناطق بادگیر بصورت ۴*۳ و ۳*۳ متر کاشت می گردد شایان ذکر است در اراضی مسطح این فاصله بصورت ۴*۴ و ۴*۳ متر کاشت می گردد.

 

گرده افشان مناسب زردآلو نادری زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

گرده افشان مناسب زردآلو نادری زودبازده در باغات زردآلو بصورت کاشت هر ۳۰ اصله نهال زردآلو نادری زودبازده یک اصله گرده افشان مناسب از ارقام نهال زردآلو کاشت می گردد.

 

زمان کوددهی درخت زردآلو نادری زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

زمان کوددهی درخت زردآلو نادری زودبازده از اواسط پاییز لغایت اواخر زمستان قابل اجراست و میزان کوددهی زردآلو نادری زودبازده در هر هکتار ۱۰ تن کود پوسیده دامی،کود نانو پلیت،کود فیبری معدنی تعیین می گردد.

 

میزان آبیاری درخت زردآلو نادری زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

میزان آبیاری درخت زردآلو نادری زودبازده در فصول مختلف سال و شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،بهینه آنست که به ازای هر روز از فصول بهار نیم لیتر و برای فصل های تابستان در ازای هر روز ۱ لیتر آب در نظر گرفته شود.

 

میزان باردهی درخت زردآلو نادری زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

میزان باردهی درخت زردآلو نادری زودبازده در هر هکتار و با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،ولیکن در ازای حدود ۵۰۰ اصله درخت زردآلو در هکتار عملکردی بیش از ۲۵ تن را داراست.

 

انواع نهال درخت زردآلو تضمینی / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

انواع نهال درخت زردآلو تضمینی در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور بصورت نهال زردآلو شناسنامه دار و نهال زردآلو اصلاح شده،نهال زردآلو ژنوتیپ،نهال زردآلو زودبازده،نهال زردآلو دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

ارقام نهال زردآلو زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

ارقام نهال زردآلو زودبازده در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور بصورت نهال زردآلو شناسنامه دار و نهال زردآلو اصلاح شده،نهال زردآلو ژنوتیپ،نهال زردآلو زودبازده،نهال زردآلو دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

درخت نهال زردآلو شناسنامه دار / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال درخت زردآلو شناسنامه دار در سال اول کاشت به باردهی میرسد و در سال ششم پس از کاشت به توجیه اقتصادی مطلوب میرسد شایان ذکر میباشد این نهال با استفاده از با کیفیت ترین قلمه از باغات مادری شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال تهیه و تکثیر گردیده است.

 

خرید نهال زردآلو تضمینی / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

خرید نهال زردآلو تضمینی بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشورقابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال زردآلو میسر میباشد.

 

فروش نهال زردآلو پرمحصول / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

فروش نهال زردآلو پرمحصول بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال زردآلو میسر میباشد.

 

قیمت نهال زردآلو شناسنامه دار / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

قیمت نهال زردآلو شناسنامه دار بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی با قیمت رقابتی و تضمین کیفیت و اصالت نهال جهت احداث باغات نهال زردآلو میسر میباشد.

 

نهالستان نهال زردآلو اصلاح شده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهالستان نهال زردآلو اصلاح شده بعنوان بزرگترین مرکز تولید و توزیع نهال زردآلو اصلاح شده در ایران میباشد،این مرکز بعنوان نماینده رسمی شبکه سراسری تولید و توزیع نهال در کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت افراد سود جو و واسطه های اینترنتی اقدام به تولید و توزیع انواع نهال شناسنامه دار،انواع نهال اصلاح شده،انواع نهال زودبازده،انواع نهال ژنوتیپ نموده و جملگی نهال های این مجموعه بر حسب مورد دارای شناسنامه نهال،لیبل جهاد کشاورزی،گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را دارا میباشد.

 

هشدار :

با توجه به تماس های مکرر و پیامک های باغداران و هموطنان عزیز مبنی بر فروش نهال های بی اصالت و بی کیفیت از سوی افراد سودجو و واسطه های اینترنتی با فریب هایی همچون ( عقد قرارداد در محضرخانه،ارسال فاکتور رسمی و … ) را نخورده،این پیام از سوی هموطنان عزیز ارسال گردیده و جهت اطلاع عموم در سایت درج گردیده است،شایان ذکر میباشد آرشیو مراکز معتبر فروش نهال اصلاح شده شناسنامه دار این مرکز از طریق شماره ۶۶۹۷۵۳۶۱-۰۲۱ قابل استعلام و دریافت میباشد.

فروش محصولات شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال در کشور فقط از طریق نمایندگی های مجاز واقع در تهران و استان البرز صورت می پذیرد و ارسال برای تمام نقاط ایران بصورت یکروز کاری امکانپذیر میباشد و این مرکز فاقد هرگونه نمایندگی در استانهای آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی،اصفهان،مشهد،شیراز،گلستان،یزد،لرستان و شهرهای میاندوآب و ارومیه و… میباشد.

روابط عمومی مرکز فروش نهال های اصلاح شده در کشور

نظرات مشتریان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نهال زردآلو نادری زودبازده | ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری | خرید نهال زردآلو نادری زودبازده | فروش نهال زردآلو نادری زودبازده | قیمت نهال زردآلو نادری زودبازده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه

نهال گردو چندلرنهال گردو چندلرنهال گردو چندلر

در خبرنامه ما ثبت نام کنید و از آخرین محصولات و پیشنهادات مطلع گردید :