بهترین نهالستان پایه رویشی ایران : خرید نهال پایه رویشی

نهالستان پایه رویشی کرج : بهترین نهالستان پایه رویشی ایران

09124482642 شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 20
پنجشنبه ها 8 تا 17

نهال به شناسنامه دار زودبازده | ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری | خرید نهال به شناسنامه دار زودبازده | فروش نهال به شناسنامه دار زودبازده | قیمت نهال به شناسنامه دار زودبازده

نهال به پیوندی | خرید نهال به پیوندی | فروش نهال به پیوندی | قیمت نهال به پیوندی | ارقام نهال به پیوندی | انواع نهال به پیوندی | فروش آنلاین نهالستان به پیوندی 02166462302

نهال به شناسنامه دار زودبازده 

نهال به شناسنامه دار زودبازده

نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور

۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال به شناسنامه دار زودبازده

نهال به شناسنامه دار زودبازده از ارقام به اصلاح شده بوده،این به از انواع نهال به اصلاح شده و پر محصول بوده که از سال اول کاشت به بار مینشیند.

درخت به شناسنامه دار زودبازده توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت و در ایران به بازار نهال ایران توسط مرکز تحقیقاتی و پژوهشی اصلاح بذر و نهال و سازمان جهاد کشاورزی معرفی گردید و از آن پس در نهالستان مهندس غفاری مورد تکثیر و عرضه قرار گرفت.

نهال به شناسنامه دار زودبازده 09124482642 مهندس غفاری

نهال به شناسنامه دار زودبازده ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

خرید نهال میوه - نهالستان 118

قیمت نهال به شناسنامه دار زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

قیمت خرید و فروش درخت به شناسنامه دار زودبازده یکساله 

قیمت خرید و فروش درخت به شناسنامه دار زودبازده دوساله 

قیمت خرید و فروش نهال به شناسنامه دار زودبازده سه ساله 

قیمت خرید و فروش نهال به شناسنامه دار زودبازده دوساله گلدانی

قیمت خرید و فروش نهال به شناسنامه دار زودبازده سه ساله گلدانی

 

نهال به شناسنامه دار زودبازده ژنوتیپ / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال به شناسنامه دار زودبازده ژنوتیپ با استفاده از مقاوم ترین و دیرگل ترین قلمه در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور تولید و بصورت عمده و جزئی در سراسر کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت واسطه های اینترنتی با بکارگیری از دانش عرضه و تقاضای مستقیم بدست باغداران قرار گرفته است.

 

نهال به شناسنامه دار زودبازده  / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال به شناسنامه دار زودبازده با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و نگهداری بهینه از سال اول کاشت به بارآوری محصول میرسد،شایان ذکر است باغداران به میبایست کلیه محصولات را در سال اول کاشت نهال از درخت به جدا نمایند زیرا عدم توجه به این مهم باعث عدم رشد نهال به اصلاح شده در سال اول خواهد بود.

 

نهال به شناسنامه دار زودبازده اصلاح شده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال به شناسنامه دار زودبازده اصلاح شده مناسب کاشت برای احداث باغات به میباشد،به اصلاح شده ی شناسنامه دار زودبازده مقاومت بسیار عالی نسبت به آفات و بیماریهای به دارد و از طرفی محصول تولید گردیده از این درخت به تجاری و بازار پسند می باشد.

 

نهال به شناسنامه دار زودبازده مقاوم به سرما / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال به شناسنامه دار زودبازده مقاوم به سرما نسبت به ارقام به سنتی و ایرانی پرمحصول تر بوده و این محصول بدلیل تجاری بودن محصول به شناسنامه دار زودبازده مورد توجه کلیه باغداران به میباشد از طرفی این مزیت باعث گردیده که هزینه های برداشت محصول به بصورت چشمگیری تقلیل یابد.

 

درخت به شناسنامه دار زودبازده شناسنامه دار / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

درخت به شناسنامه دار زودبازده شناسنامه دار بصورت تضمینی در سراسر ایران عرضه می گردد از طرفی این محصول دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را داراست.

 

درخت به شناسنامه دار زودبازده  / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

درخت به شناسنامه دار زودبازده از سال اول کاشت به بار مینشیند و به زودبازده در سال پنجم کاشت به توجیه اقتصادی رسیده و عملکرد به شناسنامه دار زودبازده اصلاح شده در هر هکتار در حدود ۵۰ تن گزارش گردیده است.

 

فاصله ی کاشت درخت به شناسنامه دار زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

فاصله ی کاشت درخت به شناسنامه دار زودبازده در زمینهای باشیب ملایم و مناطق بادگیر بصورت ۴*۴ و ۴*۳ متر کاشت می گردد شایان ذکر است در اراضی مسطح این فاصله بصورت ۵*۴ و ۴*۴ متر کاشت می گردد.

 

گرده افشان مناسب به شناسنامه دار زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

گرده افشان مناسب به شناسنامه دار زودبازده در باغات به بصورت کاشت هر ۳۰ اصله نهال به شناسنامه دار زودبازده یک اصله گرده افشان مناسب از ارقام نهال به کاشت می گردد.

 

زمان کوددهی درخت به شناسنامه دار زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

زمان کوددهی درخت به شناسنامه دار زودبازده از اواسط پاییز لغایت اواخر زمستان قابل اجراست و میزان کوددهی به شناسنامه دار زودبازده در هر هکتار ۳ تن کود پوسیده دامی،کود نانو پلیت،کود فیبری معدنی تعیین می گردد.

 

میزان آبیاری درخت به شناسنامه دار زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

میزان آبیاری درخت به شناسنامه دار زودبازده در فصول مختلف سال و شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،بهینه آنست که به ازای هر روز از فصول بهار نیم لیتر و برای فصل های تابستان در ازای هر روز ۱ لیتر آب در نظر گرفته شود.

 

میزان باردهی درخت به شناسنامه دار زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

میزان باردهی درخت به شناسنامه دار زودبازده در هر هکتار و با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،ولیکن در ازای حدود ۵۰۰ اصله درخت به در هکتار عملکردی بیش از ۵۰ تن را داراست.

 

انواع نهال درخت به تضمینی / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

انواع نهال درخت به تضمینی در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور بصورت نهال به شناسنامه دار و نهال به اصلاح شده،نهال به ژنوتیپ،نهال به زودبازده،نهال به دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

ارقام نهال به زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

ارقام نهال به زودبازده در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور بصورت نهال به شناسنامه دار و نهال به اصلاح شده،نهال به ژنوتیپ،نهال به زودبازده،نهال به دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

درخت نهال به شناسنامه دار / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال درخت به شناسنامه دار در سال اول کاشت به باردهی میرسد و در سال ششم پس از کاشت به توجیه اقتصادی مطلوب میرسد شایان ذکر میباشد این نهال با استفاده از با کیفیت ترین قلمه از باغات مادری شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال تهیه و تکثیر گردیده است.

 

خرید نهال به تضمینی / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

خرید نهال به تضمینی بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال به میسر میباشد.

 

فروش نهال به پرمحصول / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

فروش نهال به پرمحصول بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال به میسر میباشد.

 

قیمت نهال به شناسنامه دار / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

قیمت نهال به شناسنامه دار بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی با قیمت رقابتی و تضمین کیفیت و اصالت نهال جهت احداث باغات نهال به میسر میباشد.

 

نهالستان نهال به اصلاح شده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهالستان نهال به اصلاح شده بعنوان بزرگترین مرکز تولید و توزیع نهال به اصلاح شده در ایران میباشد،این مرکز بعنوان نماینده رسمی شبکه سراسری تولید و توزیع نهال در کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت افراد سود جو و واسطه های اینترنتی اقدام به تولید و توزیع انواع نهال شناسنامه دار،انواع نهال اصلاح شده،انواع نهال زودبازده،انواع نهال ژنوتیپ نموده و جملگی نهال های این مجموعه بر حسب مورد دارای شناسنامه نهال،لیبل جهاد کشاورزی،گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را دارا میباشد.

 

هشدار :

با توجه به تماس های مکرر و پیامک های باغداران و هموطنان عزیز مبنی بر فروش نهال های بی اصالت و بی کیفیت از سوی افراد سودجو و واسطه های اینترنتی با فریب هایی همچون ( عقد قرارداد در محضرخانه،ارسال فاکتور رسمی و … ) را نخورده،این پیام از سوی هموطنان عزیز ارسال گردیده و جهت اطلاع عموم در سایت درج گردیده است،شایان ذکر میباشد آرشیو مراکز معتبر فروش نهال اصلاح شده شناسنامه دار این مرکز از طریق شماره ۶۶۹۷۵۳۶۱-۰۲۱ قابل استعلام و دریافت میباشد.

فروش محصولات شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال در کشور فقط از طریق نمایندگی های مجاز واقع در تهران و استان البرز صورت می پذیرد و ارسال برای تمام نقاط ایران بصورت یکروز کاری امکانپذیر میباشد و این مرکز فاقد هرگونه نمایندگی در استانهای آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی،شناسنامه دار،مشهد،شیراز،گلستان،یزد،لرستان و شهرهای میاندوآب و ارومیه و… میباشد.

روابط عمومی مرکز فروش نهال های اصلاح شده در کشور

نظرات مشتریان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نهال به شناسنامه دار زودبازده | ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری | خرید نهال به شناسنامه دار زودبازده | فروش نهال به شناسنامه دار زودبازده | قیمت نهال به شناسنامه دار زودبازده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه

نهال گردو چندلرنهال گردو چندلرنهال گردو چندلر

در خبرنامه ما ثبت نام کنید و از آخرین محصولات و پیشنهادات مطلع گردید :