بهترین نهالستان پایه رویشی ایران : خرید نهال پایه رویشی

نهالستان پایه رویشی کرج : بهترین نهالستان پایه رویشی ایران

09124482642 شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 20
پنجشنبه ها 8 تا 17

نهال انجیر اصلاح شده زودبازده | ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری | خرید نهال انجیر اصلاح شده زودبازده | فروش نهال انجیر اصلاح شده زودبازده | قیمت نهال انجیر اصلاح شده زودبازده

نهال انجیر پیوندی | خرید نهال انجیر پیوندی | فروش نهال انجیر پیوندی | قیمت نهال انجیر پیوندی | ارقام نهال انجیر پیوندی | انواع نهال انجیر پیوندی | فروش آنلاین نهالستان انجیر پیوندی 02166462302

نهال انجیر اصلاح شده زودبازده 

نهال انجیر اصلاح شده زودبازده

نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور

۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال انجیر اصلاح شده زودبازده

نهال انجیر اصلاح شده زودبازده از ارقام انجیر اصلاح شده بوده،این انجیر از انواع نهال انجیر اصلاح شده و پر محصول بوده که از سال اول کاشت به بار مینشیند.

درخت انجیر اصلاح شده زودبازده توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت و در ایران به بازار نهال ایران توسط مرکز تحقیقاتی و پژوهشی اصلاح بذر و نهال و سازمان جهاد کشاورزی معرفی گردید و از آن پس در نهالستان مهندس غفاری مورد تکثیر و عرضه قرار گرفت.

نهال انجیر اصلاح شده زودبازده 09124482642 مهندس غفاری

نهال انجیر اصلاح شده زودبازده ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

خرید نهال میوه - نهالستان 118

قیمت نهال انجیر اصلاح شده زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

قیمت خرید و فروش درخت انجیر اصلاح شده زودبازده یکساله ۶۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش درخت انجیر اصلاح شده زودبازده دوساله ۸۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش نهال انجیر اصلاح شده زودبازده سه ساله ۹۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش نهال انجیر اصلاح شده زودبازده دوساله گلدانی ۱۰۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش نهال انجیر اصلاح شده زودبازده سه ساله گلدانی ۱۵۰۰۰ تومان

 

نهال انجیر اصلاح شده زودبازده ژنوتیپ / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال انجیر اصلاح شده زودبازده ژنوتیپ با استفاده از مقاوم ترین و دیرگل ترین پایه و پیوندک ننهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور تولید و بصورت عمده و جزئی در سراسر کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت واسطه های اینترنتی با بکارگیری از دانش عرضه و تقاضای مستقیم بدست باغداران قرار گرفته است.

 

نهال انجیر اصلاح شده زودبازده زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال انجیر اصلاح شده زودبازده زودبازده با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و نگهداری بهینه از سال اول کاشت به بارآوری محصول میرسد،شایان ذکر است باغداران انجیر میبایست کلیه محصولات را در سال اول کاشت نهال از درخت انجیر جدا نمایند زیرا عدم توجه به این مهم باعث عدم رشد نهال انجیر اصلاح شده در سال اول خواهد بود.

 

نهال انجیر اصلاح شده زودبازده اصلاح شده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال انجیر اصلاح شده زودبازده اصلاح شده مناسب کاشت برای احداث باغات انجیر میباشد،انجیر اصلاح شده ی اصلاح شده زودبازده مقاومت بسیار عالی نسبت به آفات و بیماریهای انجیر دارد و از طرفی محصول تولید گردیده از این درخت انجیر تجاری و بازار پسند می باشد.

 

نهال انجیر اصلاح شده زودبازده مقاوم به سرما / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال انجیر اصلاح شده زودبازده مقاوم به سرما نسبت به ارقام انجیر سنتی و ایرانی پرمحصول تر بوده و این محصول بدلیل تجاری بودن محصول انجیر اصلاح شده زودبازده مورد توجه کلیه باغداران انجیر میباشد از طرفی این مزیت باعث گردیده که هزینه های برداشت محصول انجیر بصورت چشمگیری تقلیل یابد.

 

درخت انجیر اصلاح شده زودبازده شناسنامه دار / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

درخت انجیر اصلاح شده زودبازده شناسنامه دار بصورت تضمینی در سراسر ایران عرضه می گردد از طرفی این محصول دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را داراست.

 

درخت انجیر اصلاح شده زودبازده زود بازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

درخت انجیر اصلاح شده زودبازده زودبازده از سال اول کاشت به بار مینشیند و انجیر زودبازده در سال پنجم کاشت به توجیه اقتصادی رسیده و عملکرد انجیر اصلاح شده زودبازده اصلاح شده در هر هکتار در حدود ۱۸ تن گزارش گردیده است.

 

فاصله ی کاشت درخت انجیر اصلاح شده زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

فاصله ی کاشت درخت انجیر اصلاح شده زودبازده در زمینهای باشیب ملایم و مناطق بادگیر بصورت ۴*۳ و ۳*۳ متر کاشت می گردد شایان ذکر است در اراضی مسطح این فاصله بصورت ۴*۴ و ۵*۴ متر کاشت می گردد.

 

گرده افشان مناسب انجیر اصلاح شده زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

گرده افشان مناسب انجیر اصلاح شده زودبازده در باغات انجیر بصورت کاشت هر ۳۰ اصله نهال انجیر اصلاح شده زودبازده یک اصله گرده افشان مناسب از ارقام نهال انجیر کاشت می گردد.

 

زمان کوددهی درخت انجیر اصلاح شده زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

زمان کوددهی درخت انجیر اصلاح شده زودبازده از اواسط پاییز لغایت اواخر زمستان قابل اجراست و میزان کوددهی انجیر اصلاح شده زودبازده در هر هکتار ۱۰ تن کود پوسیده دامی،کود نانو پلیت،کود فیبری معدنی تعیین می گردد.

 

میزان آبیاری درخت انجیر اصلاح شده زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

میزان آبیاری درخت انجیر اصلاح شده زودبازده در فصول مختلف سال و شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،بهینه آنست که به ازای هر روز از فصول بهار نیم لیتر و برای فصل های تابستان در ازای هر روز ۱ لیتر آب در نظر گرفته شود.

 

میزان باردهی درخت انجیر اصلاح شده زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

میزان باردهی درخت انجیر اصلاح شده زودبازده در هر هکتار و با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،ولیکن در ازای حدود ۵۰۰ اصله درخت انجیر در هکتار عملکردی بیش از ۱۸ تن را داراست.

 

انواع نهال درخت انجیر تضمینی / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

انواع نهال درخت انجیر تضمینی در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور بصورت نهال انجیر شناسنامه دار و نهال انجیر اصلاح شده،نهال انجیر ژنوتیپ،نهال انجیر زودبازده،نهال انجیر دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

ارقام نهال انجیر زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

ارقام نهال انجیر زودبازده در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور بصورت نهال انجیر شناسنامه دار و نهال انجیر اصلاح شده،نهال انجیر ژنوتیپ،نهال انجیر زودبازده،نهال انجیر دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

درخت نهال انجیر شناسنامه دار / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال درخت انجیر شناسنامه دار در سال اول کاشت به باردهی میرسد و در سال ششم پس از کاشت به توجیه اقتصادی مطلوب میرسد شایان ذکر میباشد این نهال با استفاده از با کیفیت ترین قلمه از باغات مادری شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال تهیه و تکثیر گردیده است.

 

خرید نهال انجیر تضمینی / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

خرید نهال انجیر تضمینی بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال انجیر میسر میباشد.

 

فروش نهال انجیر پرمحصول / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

فروش نهال انجیر پرمحصول بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال انجیر میسر میباشد.

 

قیمت نهال انجیر شناسنامه دار / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

قیمت نهال انجیر شناسنامه دار بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی با قیمت رقابتی و تضمین کیفیت و اصالت نهال جهت احداث باغات نهال انجیر میسر میباشد.

 

نهالستان نهال انجیر اصلاح شده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهالستان نهال انجیر اصلاح شده بعنوان بزرگترین مرکز تولید و توزیع نهال انجیر اصلاح شده در ایران میباشد،این مرکز بعنوان نماینده رسمی شبکه سراسری تولید و توزیع نهال در کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت افراد سود جو و واسطه های اینترنتی اقدام به تولید و توزیع انواع نهال شناسنامه دار،انواع نهال اصلاح شده،انواع نهال زودبازده،انواع نهال ژنوتیپ نموده و جملگی نهال های این مجموعه بر حسب مورد دارای شناسنامه نهال،لیبل جهاد کشاورزی،گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را دارا میباشد.

 

هشدار :

با توجه به تماس های مکرر و پیامک های باغداران و هموطنان عزیز مبنی بر فروش نهال های بی اصالت و بی کیفیت از سوی افراد سودجو و واسطه های اینترنتی با فریب هایی همچون ( عقد قرارداد در محضرخانه،ارسال فاکتور رسمی و … ) را نخورده،این پیام از سوی هموطنان عزیز ارسال گردیده و جهت اطلاع عموم در سایت درج گردیده است،شایان ذکر میباشد آرشیو مراکز معتبر فروش نهال اصلاح شده شناسنامه دار این مرکز از طریق شماره ۶۶۹۷۵۳۶۱-۰۲۱ قابل استعلام و دریافت میباشد.

فروش محصولات شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال در کشور فقط از طریق نمایندگی های مجاز واقع در تهران و استان البرز صورت می پذیرد و ارسال برای تمام نقاط ایران بصورت یکروز کاری امکانپذیر میباشد و این مرکز فاقد هرگونه نمایندگی در استانهای آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی،اصفهان،مشهد،شیراز،گلستان،یزد،لرستان و شهرهای میاندوآب و ارومیه و… میباشد.

روابط عمومی مرکز فروش نهال های اصلاح شده در کشور

نظرات مشتریان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نهال انجیر اصلاح شده زودبازده | ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری | خرید نهال انجیر اصلاح شده زودبازده | فروش نهال انجیر اصلاح شده زودبازده | قیمت نهال انجیر اصلاح شده زودبازده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه

نهال گردو چندلرنهال گردو چندلرنهال گردو چندلر

در خبرنامه ما ثبت نام کنید و از آخرین محصولات و پیشنهادات مطلع گردید :