بهترین نهالستان پایه رویشی ایران : خرید نهال پایه رویشی

نهالستان پایه رویشی کرج : بهترین نهالستان پایه رویشی ایران

09124482642 شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 20
پنجشنبه ها 8 تا 17

نهال انار اردستانی زودبازده | ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری | خرید نهال انار اردستانی زودبازده | فروش نهال انار اردستانی زودبازده | قیمت نهال انار اردستانی زودبازده

نهال انار پیوندی | خرید نهال انار پیوندی | فروش نهال انار پیوندی | قیمت نهال انار پیوندی | ارقام نهال انار پیوندی | انواع نهال انار پیوندی | فروش آنلاین نهالستان انار پیوندی 02166462302

نهال انار اردستانی زودبازده 

نهال انار اردستانی زودبازده

نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور

۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال انار اردستانی زودبازده

نهال انار اردستانی زودبازده از ارقام انار اصلاح شده بوده،این انار از انواع نهال انار اصلاح شده و پر محصول بوده که از سال اول کاشت به بار مینشیند.

درخت انار اردستانی زودبازده توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت و در ایران به بازار نهال ایران توسط مرکز تحقیقاتی و پژوهشی اصلاح بذر و نهال و سازمان جهاد کشاورزی معرفی گردید و از آن پس در نهالستان مهندس غفاری مورد تکثیر و عرضه قرار گرفت.

نهال انار اردستانی زودبازده 09124482642 مهندس غفاری

نهال انار اردستانی زودبازده ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

خرید نهال میوه - نهالستان 118

قیمت نهال انار اردستانی زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

قیمت خرید و فروش درخت انار اردستانی زودبازده یکساله 

قیمت خرید و فروش درخت انار اردستانی زودبازده دوساله 

قیمت خرید و فروش نهال انار اردستانی زودبازده سه ساله 

قیمت خرید و فروش نهال انار اردستانی زودبازده دوساله گلدانی

قیمت خرید و فروش نهال انار اردستانی زودبازده سه ساله گلدانی

 

نهال انار اردستانی زودبازده ژنوتیپ / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال انار اردستانی زودبازده ژنوتیپ با استفاده از مقاوم ترین و دیرگل ترین پایه و پیوندک نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور تولید و بصورت عمده و جزئی در سراسر کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت واسطه های اینترنتی با بکارگیری از دانش عرضه و تقاضای مستقیم بدست باغداران قرار گرفته است.

 

نهال انار اردستانی زودبازده زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال انار اردستانی زودبازده زودبازده با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و نگهداری بهینه از سال اول کاشت به بارآوری محصول میرسد،شایان ذکر است باغداران انار میبایست کلیه محصولات را در سال اول کاشت نهال از درخت انار جدا نمایند زیرا عدم توجه به این مهم باعث عدم رشد نهال انار اصلاح شده در سال اول خواهد بود.

 

نهال انار اردستانی زودبازده اصلاح شده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال انار اردستانی زودبازده اصلاح شده مناسب کاشت برای احداث باغات انار میباشد،انار اصلاح شده ی اردستانی زودبازده مقاومت بسیار عالی نسبت به آفات و بیماریهای انار دارد و از طرفی محصول تولید گردیده از این درخت انار تجاری و بازار پسند می باشد.

 

نهال انار اردستانی زودبازده مقاوم به سرما / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال انار اردستانی زودبازده مقاوم به سرما نسبت به ارقام انار سنتی و ایرانی پرمحصول تر بوده و این محصول بدلیل تجاری بودن محصول انار اردستانی زودبازده مورد توجه کلیه باغداران انار میباشد از طرفی این مزیت باعث گردیده که هزینه های برداشت محصول انار بصورت چشمگیری تقلیل یابد.

 

درخت انار اردستانی زودبازده شناسنامه دار / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

درخت انار اردستانی زودبازده شناسنامه دار بصورت تضمینی در سراسر ایران عرضه می گردد از طرفی این محصول دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را داراست.

 

درخت انار اردستانی زودبازده زود بازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

درخت انار اردستانی زودبازده زودبازده از سال اول کاشت به بار مینشیند و انار زودبازده در سال پنجم کاشت به توجیه اقتصادی رسیده و عملکرد انار اردستانی زودبازده اصلاح شده در هر هکتار در حدود ۴۰ تن گزارش گردیده است.

 

فاصله ی کاشت درخت انار اردستانی زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

فاصله ی کاشت درخت انار اردستانی زودبازده در زمینهای باشیب ملایم و مناطق بادگیر بصورت ۴*۳ و ۳*۳ متر کاشت می گردد شایان ذکر است در اراضی مسطح این فاصله بصورت ۴*۴ و ۴*۳ متر کاشت می گردد.

 

گرده افشان مناسب انار اردستانی زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

گرده افشان مناسب انار اردستانی زودبازده در باغات انار بصورت کاشت هر ۳۰ اصله نهال انار اردستانی زودبازده یک اصله گرده افشان مناسب از ارقام نهال انار کاشت می گردد.

 

زمان کوددهی درخت انار اردستانی زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

زمان کوددهی درخت انار اردستانی زودبازده از اواسط پاییز لغایت اواخر زمستان قابل اجراست و میزان کوددهی انار اردستانی زودبازده در هر هکتار ۱۰ تن کود پوسیده دامی،کود نانو پلیت،کود فیبری معدنی تعیین می گردد.

 

میزان آبیاری درخت انار اردستانی زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

میزان آبیاری درخت انار اردستانی زودبازده در فصول مختلف سال و شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،بهینه آنست که به ازای هر روز از فصول بهار نیم لیتر و برای فصل های تابستان در ازای هر روز ۱ لیتر آب در نظر گرفته شود.

 

میزان باردهی درخت انار اردستانی زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

میزان باردهی درخت انار اردستانی زودبازده در هر هکتار و با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،ولیکن در ازای حدود ۵۰۰ اصله درخت انار در هکتار عملکردی بیش از ۴۰ تن را داراست.

 

انواع نهال درخت انار تضمینی / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

انواع نهال درخت انار تضمینی در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور بصورت نهال انار شناسنامه دار و نهال انار اصلاح شده،نهال انار ژنوتیپ،نهال انار زودبازده،نهال انار دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

ارقام نهال انار زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

ارقام نهال انار زودبازده در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور بصورت نهال انار شناسنامه دار و نهال انار اصلاح شده،نهال انار ژنوتیپ،نهال انار زودبازده،نهال انار دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

درخت نهال انار شناسنامه دار / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال درخت انار شناسنامه دار در سال اول کاشت به باردهی میرسد و در سال ششم پس از کاشت به توجیه اقتصادی مطلوب میرسد شایان ذکر میباشد این نهال با استفاده از با کیفیت ترین قلمه از باغات مادری شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال تهیه و تکثیر گردیده است.

 

خرید نهال انار تضمینی / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

خرید نهال انار تضمینی بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال انار میسر میباشد.

 

فروش نهال انار پرمحصول / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

فروش نهال انار پرمحصول بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال انار میسر میباشد.

 

قیمت نهال انار شناسنامه دار / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

قیمت نهال انار شناسنامه دار بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی با قیمت رقابتی و تضمین کیفیت و اصالت نهال جهت احداث باغات نهال انار میسر میباشد.

 

نهالستان نهال انار اصلاح شده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهالستان نهال انار اصلاح شده بعنوان بزرگترین مرکز تولید و توزیع نهال انار اصلاح شده در ایران میباشد،این مرکز بعنوان نماینده رسمی شبکه سراسری تولید و توزیع نهال در کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت افراد سود جو و واسطه های اینترنتی اقدام به تولید و توزیع انواع نهال شناسنامه دار،انواع نهال اصلاح شده،انواع نهال زودبازده،انواع نهال ژنوتیپ نموده و جملگی نهال های این مجموعه بر حسب مورد دارای شناسنامه نهال،لیبل جهاد کشاورزی،گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را دارا میباشد.

 

هشدار :

با توجه به تماس های مکرر و پیامک های باغداران و هموطنان عزیز مبنی بر فروش نهال های بی اصالت و بی کیفیت از سوی افراد سودجو و واسطه های اینترنتی با فریب هایی همچون ( عقد قرارداد در محضرخانه،ارسال فاکتور رسمی و … ) را نخورده،این پیام از سوی هموطنان عزیز ارسال گردیده و جهت اطلاع عموم در سایت درج گردیده است،شایان ذکر میباشد آرشیو مراکز معتبر فروش نهال اصلاح شده شناسنامه دار این مرکز از طریق شماره ۶۶۹۷۵۳۶۱-۰۲۱ قابل استعلام و دریافت میباشد.

فروش محصولات شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال در کشور فقط از طریق نمایندگی های مجاز واقع در تهران و استان البرز صورت می پذیرد و ارسال برای تمام نقاط ایران بصورت یکروز کاری امکانپذیر میباشد و این مرکز فاقد هرگونه نمایندگی در استانهای آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی،اصفهان،مشهد،شیراز،گلستان،یزد،لرستان و شهرهای میاندوآب و ارومیه و… میباشد.

روابط عمومی مرکز فروش نهال های اصلاح شده در کشور

نظرات مشتریان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نهال انار اردستانی زودبازده | ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری | خرید نهال انار اردستانی زودبازده | فروش نهال انار اردستانی زودبازده | قیمت نهال انار اردستانی زودبازده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه

نهال گردو چندلرنهال گردو چندلرنهال گردو چندلر

در خبرنامه ما ثبت نام کنید و از آخرین محصولات و پیشنهادات مطلع گردید :