بهترین نهالستان پایه رویشی ایران : خرید نهال پایه رویشی

نهالستان پایه رویشی کرج : بهترین نهالستان پایه رویشی ایران

09124482642 شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 20
پنجشنبه ها 8 تا 17

نهال گوجه سبز پیوندی زودبازده | ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری | خرید نهال گوجه سبز پیوندی زودبازده | فروش نهال گوجه سبز پیوندی زودبازده | قیمت نهال گوجه سبز پیوندی زودبازده

نهال گوجه سبز پیوندی | خرید نهال گوجه سبز پیوندی | فروش نهال گوجه سبز پیوندی | قیمت نهال گوجه سبز پیوندی | ارقام نهال گوجه سبز پیوندی | انواع نهال گوجه سبز پیوندی | فروش آنلاین نهالستان گوجه سبز برغانی 02166462302

نهال گوجه سبز پیوندی زودبازده 

نهال گوجه سبز پیوندی زودبازده

نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور

۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال گوجه سبز پیوندی زودبازده

نهال گوجه سبز پیوندی زودبازده از ارقام گوجه سبز اصلاح شده بوده،این گوجه سبز از انواع نهال گوجه سبز اصلاح شده و پر محصول بوده که از سال اول کاشت به بار مینشیند.

درخت گوجه سبز پیوندی زودبازده توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت و در ایران به بازار نهال ایران توسط مرکز تحقیقاتی و پژوهشی اصلاح بذر و نهال و سازمان جهاد کشاورزی معرفی گردید و از آن پس در نهالستان مهندس غفاری مورد تکثیر و عرضه قرار گرفت.

نهال گوجه سبز پیوندی زودبازده 09124482642 مهندس غفاری

نهال گوجه سبز پیوندی زودبازده ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

خرید نهال میوه - نهالستان 118

قیمت نهال گوجه سبز پیوندی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

قیمت خرید و فروش درخت گوجه سبز پیوندی زودبازده یکساله ۶۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش درخت گوجه سبز پیوندی زودبازده دوساله ۸۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش نهال گوجه سبز پیوندی زودبازده سه ساله ۹۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش نهال گوجه سبز پیوندی زودبازده دوساله گلدانی ۱۰۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش نهال گوجه سبز پیوندی زودبازده سه ساله گلدانی ۱۵۰۰۰ تومان

 

نهال گوجه سبز پیوندی زودبازده ژنوتیپ / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال گوجه سبز پیوندی زودبازده ژنوتیپ با استفاده از مقاوم ترین و دیرگل ترین پایه و پیوندک نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور تولید و بصورت عمده و جزئی در سراسر کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت واسطه های اینترنتی با بکارگیری از دانش عرضه و تقاضای مستقیم بدست باغداران قرار گرفته است.

 

نهال گوجه سبز پیوندی زودبازده زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال گوجه سبز پیوندی زودبازده زودبازده با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و نگهداری بهینه از سال اول کاشت به بارآوری محصول میرسد،شایان ذکر است باغداران گوجه سبز میبایست کلیه محصولات را در سال اول کاشت نهال از درخت گوجه سبز جدا نمایند زیرا عدم توجه به این مهم باعث عدم رشد نهال گوجه سبز اصلاح شده در سال اول خواهد بود.

 

نهال گوجه سبز پیوندی زودبازده اصلاح شده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال گوجه سبز پیوندی زودبازده اصلاح شده مناسب کاشت برای احداث باغات گوجه سبز میباشد،گوجه سبز اصلاح شده ی پیوندی زودبازده مقاومت بسیار عالی نسبت به آفات و بیماریهای گوجه سبز دارد و از طرفی محصول تولید گردیده از این درخت گوجه سبز تجاری و بازار پسند می باشد.

 

نهال گوجه سبز پیوندی زودبازده مقاوم به سرما / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال گوجه سبز پیوندی زودبازده مقاوم به سرما نسبت به ارقام گوجه سبز سنتی و ایرانی پرمحصول تر بوده و این محصول بدلیل تجاری بودن محصول گوجه سبز پیوندی زودبازده مورد توجه کلیه باغداران گوجه سبز میباشد از طرفی این مزیت باعث گردیده که هزینه های برداشت محصول گوجه سبز بصورت چشمگیری تقلیل یابد.

 

درخت گوجه سبز پیوندی زودبازده شناسنامه دار / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

درخت گوجه سبز پیوندی زودبازده شناسنامه دار بصورت تضمینی در سراسر ایران عرضه می گردد از طرفی این محصول دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را داراست.

 

درخت گوجه سبز پیوندی زودبازده زود بازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

درخت گوجه سبز پیوندی زودبازده زودبازده از سال اول کاشت به بار مینشیند و گوجه سبز زودبازده در سال پنجم کاشت به توجیه اقتصادی رسیده و عملکرد گوجه سبز پیوندی زودبازده اصلاح شده در هر هکتار در حدود ۴۰ تن گزارش گردیده است.

 

فاصله ی کاشت درخت گوجه سبز پیوندی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

فاصله ی کاشت درخت گوجه سبز پیوندی زودبازده در زمینهای باشیب ملایم و مناطق بادگیر بصورت ۴*۳ و ۳*۳ متر کاشت می گردد شایان ذکر است در اراضی مسطح این فاصله بصورت ۴*۴ و ۴*۳ متر کاشت می گردد.

 

گرده افشان مناسب گوجه سبز پیوندی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

گرده افشان مناسب گوجه سبز پیوندی زودبازده در باغات گوجه سبز بصورت کاشت هر ۳۰ اصله نهال گوجه سبز پیوندی زودبازده یک اصله گرده افشان مناسب از ارقام نهال گوجه سبز کاشت می گردد.

 

زمان کوددهی درخت گوجه سبز پیوندی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

زمان کوددهی درخت گوجه سبز پیوندی زودبازده از اواسط پاییز لغایت اواخر زمستان قابل اجراست و میزان کوددهی گوجه سبز پیوندی زودبازده در هر هکتار ۱۰ تن کود پوسیده دامی،کود نانو پلیت،کود فیبری معدنی تعیین می گردد.

 

میزان آبیاری درخت گوجه سبز پیوندی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

میزان آبیاری درخت گوجه سبز پیوندی زودبازده در فصول مختلف سال و شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،بهینه آنست که به ازای هر روز از فصول بهار نیم لیتر و برای فصل های تابستان در ازای هر روز ۱ لیتر آب در نظر گرفته شود.

 

میزان باردهی درخت گوجه سبز پیوندی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

میزان باردهی درخت گوجه سبز پیوندی زودبازده در هر هکتار و با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،ولیکن در ازای حدود ۵۰۰ اصله درخت گوجه سبز در هکتار عملکردی بیش از ۴۰ تن را داراست.

 

انواع نهال درخت گوجه سبز تضمینی / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

انواع نهال درخت گوجه سبز تضمینی در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور بصورت نهال گوجه سبز شناسنامه دار و نهال گوجه سبز اصلاح شده،نهال گوجه سبز ژنوتیپ،نهال گوجه سبز زودبازده،نهال گوجه سبز دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

ارقام نهال گوجه سبز زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

ارقام نهال گوجه سبز زودبازده در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور بصورت نهال گوجه سبز شناسنامه دار و نهال گوجه سبز اصلاح شده،نهال گوجه سبز ژنوتیپ،نهال گوجه سبز زودبازده،نهال گوجه سبز دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

درخت نهال گوجه سبز شناسنامه دار / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال درخت گوجه سبز شناسنامه دار در سال اول کاشت به باردهی میرسد و در سال ششم پس از کاشت به توجیه اقتصادی مطلوب میرسد شایان ذکر میباشد این نهال با استفاده از با کیفیت ترین قلمه از باغات مادری شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال تهیه و تکثیر گردیده است.

 

خرید نهال گوجه سبز تضمینی / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

خرید نهال گوجه سبز تضمینی بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال گوجه سبز میسر میباشد.

 

فروش نهال گوجه سبز پرمحصول / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

فروش نهال گوجه سبز پرمحصول بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال گوجه سبز میسر میباشد.

 

قیمت نهال گوجه سبز شناسنامه دار / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

قیمت نهال گوجه سبز شناسنامه دار بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی با قیمت رقابتی و تضمین کیفیت و اصالت نهال جهت احداث باغات نهال گوجه سبز میسر میباشد.

 

نهالستان نهال گوجه سبز اصلاح شده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهالستان نهال گوجه سبز اصلاح شده بعنوان بزرگترین مرکز تولید و توزیع نهال گوجه سبز اصلاح شده در ایران میباشد،این مرکز بعنوان نماینده رسمی شبکه سراسری تولید و توزیع نهال در کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت افراد سود جو و واسطه های اینترنتی اقدام به تولید و توزیع انواع نهال شناسنامه دار،انواع نهال اصلاح شده،انواع نهال زودبازده،انواع نهال ژنوتیپ نموده و جملگی نهال های این مجموعه بر حسب مورد دارای شناسنامه نهال،لیبل جهاد کشاورزی،گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را دارا میباشد.

 

هشدار :

با توجه به تماس های مکرر و پیامک های باغداران و هموطنان عزیز مبنی بر فروش نهال های بی اصالت و بی کیفیت از سوی افراد سودجو و واسطه های اینترنتی با فریب هایی همچون ( عقد قرارداد در محضرخانه،ارسال فاکتور رسمی و … ) را نخورده،این پیام از سوی هموطنان عزیز ارسال گردیده و جهت اطلاع عموم در سایت درج گردیده است،شایان ذکر میباشد آرشیو مراکز معتبر فروش نهال اصلاح شده شناسنامه دار این مرکز از طریق شماره ۶۶۹۷۵۳۶۱-۰۲۱ قابل استعلام و دریافت میباشد.

فروش محصولات شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال در کشور فقط از طریق نمایندگی های مجاز واقع در تهران و استان البرز صورت می پذیرد و ارسال برای تمام نقاط ایران بصورت یکروز کاری امکانپذیر میباشد و این مرکز فاقد هرگونه نمایندگی در استانهای آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی،اصفهان،مشهد،شیراز،گلستان،یزد،لرستان و شهرهای میاندوآب و ارومیه و… میباشد.

روابط عمومی مرکز فروش نهال های اصلاح شده در کشور

نظرات مشتریان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نهال گوجه سبز پیوندی زودبازده | ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری | خرید نهال گوجه سبز پیوندی زودبازده | فروش نهال گوجه سبز پیوندی زودبازده | قیمت نهال گوجه سبز پیوندی زودبازده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه

نهال گردو چندلرنهال گردو چندلرنهال گردو چندلر

در خبرنامه ما ثبت نام کنید و از آخرین محصولات و پیشنهادات مطلع گردید :