بهترین نهالستان پایه رویشی ایران : خرید نهال پایه رویشی

نهالستان پایه رویشی کرج : بهترین نهالستان پایه رویشی ایران

09124482642 شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 20
پنجشنبه ها 8 تا 17

نهال فندق تابستانه زودبازده | ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری | خرید نهال فندق تابستانه زودبازده | فروش نهال فندق تابستانه زودبازده | قیمت نهال فندق تابستانه زودبازده

نهال فندق پیوندی | خرید نهال فندق پیوندی | فروش نهال فندق پیوندی | قیمت نهال فندق پیوندی | ارقام نهال فندق پیوندی | انواع نهال فندق پیوندی | فروش آنلاین نهالستان فندق انیس 02166462302

نهال فندق تابستانه زودبازده 

نهال فندق تابستانه زودبازده

نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور

۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال فندق تابستانه زودبازده

نهال فندق تابستانه زودبازده از ارقام فندق اصلاح شده بوده،این فندق از انواع نهال فندق اصلاح شده و پر محصول بوده که از سال اول کاشت به بار مینشیند.

درخت فندق تابستانه زودبازده توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت و در ایران به بازار نهال ایران توسط مرکز تحقیقاتی و پژوهشی اصلاح بذر و نهال و سازمان جهاد کشاورزی معرفی گردید و از آن پس در نهالستان مهندس غفاری مورد تکثیر و عرضه قرار گرفت.

نهال فندق تابستانه زودبازده 09124482642 مهندس غفاری

نهال فندق تابستانه زودبازده ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

خرید نهال میوه - نهالستان 118

قیمت نهال فندق تابستانه زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

قیمت خرید و فروش درخت فندق تابستانه زودبازده یکساله

قیمت خرید و فروش درخت فندق تابستانه زودبازده دوساله

قیمت خرید و فروش نهال فندق تابستانه زودبازده سه ساله

قیمت خرید و فروش نهال فندق تابستانه زودبازده دوساله گلدانی

قیمت خرید و فروش نهال فندق تابستانه زودبازده سه ساله گلدانی

 

نهال فندق تابستانه زودبازده ژنوتیپ / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال فندق تابستانه زودبازده ژنوتیپ با استفاده از مقاوم ترین و دیرگل ترین پایه و پیوندک نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور تولید و بصورت عمده و جزئی در سراسر کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت واسطه های اینترنتی با بکارگیری از دانش عرضه و تقاضای مستقیم بدست باغداران قرار گرفته است.

 

نهال فندق تابستانه زودبازده زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال فندق تابستانه زودبازده زودبازده با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و نگهداری بهینه از سال اول کاشت به بارآوری محصول میرسد،شایان ذکر است باغداران فندق میبایست کلیه محصولات را در سال اول کاشت نهال از درخت فندق جدا نمایند زیرا عدم توجه به این مهم باعث عدم رشد نهال فندق اصلاح شده در سال اول خواهد بود.

 

نهال فندق تابستانه زودبازده اصلاح شده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال فندق تابستانه زودبازده اصلاح شده مناسب کاشت برای احداث باغات فندق میباشد،فندق اصلاح شده ی تابستانه زودبازده مقاومت بسیار عالی نسبت به آفات و بیماریهای فندق دارد و از طرفی محصول تولید گردیده از این درخت فندق تجاری و بازار پسند می باشد.

 

نهال فندق تابستانه زودبازده مقاوم به سرما / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال فندق تابستانه زودبازده مقاوم به سرما نسبت به ارقام فندق سنتی و ایرانی پرمحصول تر بوده و این محصول بدلیل تجاری بودن محصول فندق تابستانه زودبازده مورد توجه کلیه باغداران فندق میباشد از طرفی این مزیت باعث گردیده که هزینه های برداشت محصول فندق بصورت چشمگیری تقلیل یابد.

 

درخت فندق تابستانه زودبازده شناسنامه دار / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

درخت فندق تابستانه زودبازده شناسنامه دار بصورت تضمینی در سراسر ایران عرضه می گردد از طرفی این محصول دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را داراست.

 

درخت فندق تابستانه زودبازده زود بازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

درخت فندق تابستانه زودبازده زودبازده از سال اول کاشت به بار مینشیند و فندق زودبازده در سال پنجم کاشت به توجیه اقتصادی رسیده و عملکرد فندق تابستانه زودبازده اصلاح شده در هر هکتار در حدود ۸ تن گزارش گردیده است.

 

فاصله ی کاشت درخت فندق تابستانه زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

فاصله ی کاشت درخت فندق تابستانه زودبازده در زمینهای باشیب ملایم و مناطق بادگیر بصورت ۴*۳ و ۳*۳ متر کاشت می گردد شایان ذکر است در اراضی مسطح این فاصله بصورت ۴*۴ و ۴*۳ متر کاشت می گردد.

 

گرده افشان مناسب فندق تابستانه زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

گرده افشان مناسب فندق تابستانه زودبازده در باغات فندق بصورت کاشت هر ۳۰ اصله نهال فندق تابستانه زودبازده یک اصله گرده افشان مناسب از ارقام نهال فندق کاشت می گردد.

 

زمان کوددهی درخت فندق تابستانه زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

زمان کوددهی درخت فندق تابستانه زودبازده از اواسط پاییز لغایت اواخر زمستان قابل اجراست و میزان کوددهی فندق تابستانه زودبازده در هر هکتار ۱۰ تن کود پوسیده دامی،کود نانو پلیت،کود فیبری معدنی تعیین می گردد.

 

میزان آبیاری درخت فندق تابستانه زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

میزان آبیاری درخت فندق تابستانه زودبازده در فصول مختلف سال و شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،بهینه آنست که به ازای هر روز از فصول بهار نیم لیتر و برای فصل های تابستان در ازای هر روز ۱ لیتر آب در نظر گرفته شود.

 

میزان باردهی درخت فندق تابستانه زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

میزان باردهی درخت فندق تابستانه زودبازده در هر هکتار و با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،ولیکن در ازای حدود ۵۰۰ اصله درخت فندق در هکتار عملکردی بیش از ۸ تن را داراست.

 

انواع نهال درخت فندق تضمینی / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

انواع نهال درخت فندق تضمینی در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور بصورت نهال فندق شناسنامه دار و نهال فندق اصلاح شده،نهال فندق ژنوتیپ،نهال فندق زودبازده،نهال فندق دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

ارقام نهال فندق زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

ارقام نهال فندق زودبازده در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور بصورت نهال فندق شناسنامه دار و نهال فندق اصلاح شده،نهال فندق ژنوتیپ،نهال فندق زودبازده،نهال فندق دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

درخت نهال فندق شناسنامه دار / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال درخت فندق شناسنامه دار در سال اول کاشت به باردهی میرسد و در سال ششم پس از کاشت به توجیه اقتصادی مطلوب میرسد شایان ذکر میباشد این نهال با استفاده از با کیفیت ترین قلمه از باغات مادری شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال تهیه و تکثیر گردیده است.

 

خرید نهال فندق تضمینی / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

خرید نهال فندق تضمینی بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال فندق میسر میباشد.

 

فروش نهال فندق پرمحصول / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

فروش نهال فندق پرمحصول بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال فندق میسر میباشد.

 

قیمت نهال فندق شناسنامه دار / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

قیمت نهال فندق شناسنامه دار بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی با قیمت رقابتی و تضمین کیفیت و اصالت نهال جهت احداث باغات نهال فندق میسر میباشد.

 

نهالستان نهال فندق اصلاح شده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهالستان نهال فندق اصلاح شده بعنوان بزرگترین مرکز تولید و توزیع نهال فندق اصلاح شده در ایران میباشد،این مرکز بعنوان نماینده رسمی شبکه سراسری تولید و توزیع نهال در کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت افراد سود جو و واسطه های اینترنتی اقدام به تولید و توزیع انواع نهال شناسنامه دار،انواع نهال اصلاح شده،انواع نهال زودبازده،انواع نهال ژنوتیپ نموده و جملگی نهال های این مجموعه بر حسب مورد دارای شناسنامه نهال،لیبل جهاد کشاورزی،گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را دارا میباشد.

 

هشدار :

با توجه به تماس های مکرر و پیامک های باغداران و هموطنان عزیز مبنی بر فروش نهال های بی اصالت و بی کیفیت از سوی افراد سودجو و واسطه های اینترنتی با فریب هایی همچون ( عقد قرارداد در محضرخانه،ارسال فاکتور رسمی و … ) را نخورده،این پیام از سوی هموطنان عزیز ارسال گردیده و جهت اطلاع عموم در سایت درج گردیده است،شایان ذکر میباشد آرشیو مراکز معتبر فروش نهال اصلاح شده شناسنامه دار این مرکز از طریق شماره ۶۶۹۷۵۳۶۱-۰۲۱ قابل استعلام و دریافت میباشد.

فروش محصولات شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال در کشور فقط از طریق نمایندگی های مجاز واقع در تهران و استان البرز صورت می پذیرد و ارسال برای تمام نقاط ایران بصورت یکروز کاری امکانپذیر میباشد و این مرکز فاقد هرگونه نمایندگی در استانهای آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی،اصفهان،مشهد،شیراز،گلستان،یزد،لرستان و شهرهای میاندوآب و ارومیه و… میباشد.

روابط عمومی مرکز فروش نهال های اصلاح شده در کشور

نظرات مشتریان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نهال فندق تابستانه زودبازده | ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری | خرید نهال فندق تابستانه زودبازده | فروش نهال فندق تابستانه زودبازده | قیمت نهال فندق تابستانه زودبازده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه

نهال گردو چندلرنهال گردو چندلرنهال گردو چندلر

در خبرنامه ما ثبت نام کنید و از آخرین محصولات و پیشنهادات مطلع گردید :