بهترین نهالستان پایه رویشی ایران : خرید نهال پایه رویشی

نهالستان پایه رویشی کرج : بهترین نهالستان پایه رویشی ایران

09124482642 شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 20
پنجشنبه ها 8 تا 17

نهال فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده | ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری | خرید نهال فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده | فروش نهال فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده | قیمت نهال فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده

نهال فلفل سیاه پایه رویشی پیوندی | خرید نهال فلفل سیاه پایه رویشی پیوندی | فروش نهال فلفل سیاه پایه رویشی پیوندی | قیمت نهال فلفل سیاه پایه رویشی پیوندی | ارقام نهال فلفل سیاه پایه رویشی پیوندی | انواع نهال فلفل سیاه پایه رویشی پیوندی | فروش آنلاین نهالستان فلفل سیاه پایه رویشی 02166462302

نهال فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده 

نهال فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده

نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور

۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده

نهال فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده از ارقام فلفل سیاه اصلاح شده بوده،این فلفل سیاه از انواع نهال فلفل سیاه اصلاح شده و پر محصول بوده که از سال اول کاشت به بار مینشیند.

درخت فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال پمثمر و غیرمثمر در کشور مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت و در ایران به بازار نهال ایران توسط مرکز تحقیقاتی و پژوهشی اصلاح بذر و نهال و سازمان جهاد کشاورزی معرفی گردید و از آن پس در نهالستان مهندس غفاری مورد تکثیر و عرضه قرار گرفت.

نهال فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده 09124482642 مهندس غفاری

نهال فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

خرید نهال میوه - نهالستان 118

قیمت نهال فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

قیمت خرید و فروش درخت فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده یکساله

قیمت خرید و فروش درخت فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده دوساله

قیمت خرید و فروش نهال فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده سه ساله

قیمت خرید و فروش نهال فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده دوساله گلدانی

قیمت خرید و فروش نهال فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده سه ساله گلدانی

 

نهال فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده ژنوتیپ / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده ژنوتیپ با استفاده از مقاوم ترین و دیرگل ترین قلمه در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال پمثمر و غیرمثمر در کشور تولید و بصورت عمده و جزئی در سراسر کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت واسطه های اینترنتی با بکارگیری از دانش عرضه و تقاضای مستقیم بدست باغداران قرار گرفته است.

 

نهال فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده  / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و نگهداری بهینه از سال اول کاشت به بارآوری محصول میرسد،شایان ذکر است باغداران فلفل سیاه میبایست کلیه محصولات را در سال اول کاشت نهال از درخت فلفل سیاه جدا نمایند زیرا عدم توجه به این مهم باعث عدم رشد نهال فلفل سیاه اصلاح شده در سال اول خواهد بود.

 

نهال فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده اصلاح شده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده اصلاح شده مناسب کاشت برای احداث باغات فلفل سیاه میباشد،فلفل سیاه اصلاح شده ی پیوندی پایه رویشی زودبازده مقاومت بسیار عالی نسبت به آفات و بیماریهای فلفل سیاه دارد و از طرفی محصول تولید گردیده از این درخت فلفل سیاه تجاری و بازار پسند می باشد.

 

نهال فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده مقاوم به سرما / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده مقاوم به سرما نسبت به ارقام فلفل سیاه سنتی و ایرانی پرمحصول تر بوده و این محصول بدلیل تجاری بودن محصول فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده مورد توجه کلیه باغداران فلفل سیاه میباشد از طرفی این مزیت باعث گردیده که هزینه های برداشت محصول فلفل سیاه بصورت چشمگیری تقلیل یابد.

 

درخت فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده شناسنامه دار / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

درخت فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده شناسنامه دار بصورت تضمینی در سراسر ایران عرضه می گردد از طرفی این محصول دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را داراست.

 

درخت فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده  / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

درخت فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده از سال اول کاشت به بار مینشیند و فلفل سیاه زودبازده در سال پنجم کاشت به توجیه اقتصادی رسیده و عملکرد فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده اصلاح شده در هر هکتار در حدود ۱٫۱ تن گزارش گردیده است.

 

فاصله ی کاشت درخت فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

فاصله ی کاشت درخت فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده در زمینهای باشیب ملایم و مناطق بادگیر بصورت ۲٫۵*۲ و ۲*۱٫۵ متر کاشت می گردد شایان ذکر است در اراضی مسطح این فاصله بصورت ۲*۲ و ۲٫۵*۲ متر کاشت می گردد.

 

گرده افشان مناسب فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

گرده افشان مناسب فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده در باغات فلفل سیاه بصورت کاشت هر ۳۰ اصله نهال فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده یک اصله گرده افشان مناسب از ارقام نهال فلفل سیاه کاشت می گردد.

 

زمان کوددهی درخت فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

زمان کوددهی درخت فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده از اواسط پاییز لغایت اواخر زمستان قابل اجراست و میزان کوددهی فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده در هر هکتار ۳ تن کود پوسیده دامی،کود نانو پلیت،کود فیبری معدنی تعیین می گردد.

 

میزان آبیاری درخت فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

میزان آبیاری درخت فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده در فصول مختلف سال و شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،بهینه آنست که به ازای هر روز از فصول بهار ۱/۷۰ لیتر و برای فصل های تابستان در ازای هر روز ۱/۵۰ لیتر آب در نظر گرفته شود.

 

میزان باردهی درخت فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

میزان باردهی درخت فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده در هر هکتار و با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،ولیکن در ازای حدود ۵۰۰ اصله درخت فلفل سیاه در هکتار عملکردی بیش از ۱٫۱ تن را داراست.

 

انواع نهال درخت فلفل سیاه تضمینی / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

انواع نهال درخت فلفل سیاه تضمینی در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال پمثمر و غیرمثمر در کشور بصورت نهال فلفل سیاه شناسنامه دار و نهال فلفل سیاه اصلاح شده،نهال فلفل سیاه ژنوتیپ،نهال فلفل سیاه زودبازده،نهال فلفل سیاه دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

ارقام نهال فلفل سیاه زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

ارقام نهال فلفل سیاه زودبازده در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال پمثمر و غیرمثمر در کشور بصورت نهال فلفل سیاه شناسنامه دار و نهال فلفل سیاه اصلاح شده،نهال فلفل سیاه ژنوتیپ،نهال فلفل سیاه زودبازده،نهال فلفل سیاه دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

درخت نهال فلفل سیاه شناسنامه دار / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال درخت فلفل سیاه شناسنامه دار در سال اول کاشت به باردهی میرسد و در سال ششم پس از کاشت به توجیه اقتصادی مطلوب میرسد شایان ذکر میباشد این نهال با استفاده از با کیفیت ترین قلمه از باغات مادری شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال تهیه و تکثیر گردیده است.

 

خرید نهال فلفل سیاه تضمینی / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

خرید نهال فلفل سیاه تضمینی بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال پمثمر و غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال فلفل سیاه میسر میباشد.

 

فروش نهال فلفل سیاه پرمحصول / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

فروش نهال فلفل سیاه پرمحصول بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال پمثمر و غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال فلفل سیاه میسر میباشد.

 

قیمت نهال فلفل سیاه شناسنامه دار / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

قیمت نهال فلفل سیاه شناسنامه دار بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال پمثمر و غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی با قیمت رقابتی و تضمین کیفیت و اصالت نهال جهت احداث باغات نهال فلفل سیاه میسر میباشد.

 

نهالستان نهال فلفل سیاه اصلاح شده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهالستان نهال فلفل سیاه اصلاح شده بعنوان بزرگترین مرکز تولید و توزیع نهال فلفل سیاه اصلاح شده در ایران میباشد،این مرکز بعنوان نماینده رسمی شبکه سراسری تولید و توزیع نهال در کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت افراد سود جو و واسطه های اینترنتی اقدام به تولید و توزیع انواع نهال شناسنامه دار،انواع نهال اصلاح شده،انواع نهال زودبازده،انواع نهال ژنوتیپ نموده و جملگی نهال های این مجموعه بر حسب مورد دارای شناسنامه نهال،لیبل جهاد کشاورزی،گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را دارا میباشد.

 

هشدار :

با توجه به تماس های مکرر و پیامک های باغداران و هموطنان عزیز مبنی بر فروش نهال های بی اصالت و بی کیفیت از سوی افراد سودجو و واسطه های اینترنتی با فریب هایی همچون ( عقد قرارداد در محضرخانه،ارسال فاکتور رسمی و … ) را نخورده،این پیام از سوی هموطنان عزیز ارسال گردیده و جهت اطلاع عموم در سایت درج گردیده است،شایان ذکر میباشد آرشیو مراکز معتبر فروش نهال اصلاح شده شناسنامه دار این مرکز از طریق شماره ۶۶۹۷۵۳۶۱-۰۲۱ قابل استعلام و دریافت میباشد.

فروش محصولات شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال در کشور فقط از طریق نمایندگی های مجاز واقع در تهران و استان البرز صورت می پذیرد و ارسال برای تمام نقاط ایران بصورت یکروز کاری امکانپذیر میباشد و این مرکز فاقد هرگونه نمایندگی در استانهای آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی،اصفهان،مشهد،شیراز،گلستان،یزد،لرستان و شهرهای میاندوآب و ارومیه و… میباشد.

روابط عمومی مرکز فروش نهال های اصلاح شده در کشور

نظرات مشتریان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نهال فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده | ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری | خرید نهال فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده | فروش نهال فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده | قیمت نهال فلفل سیاه پیوندی پایه رویشی زودبازده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه

نهال گردو چندلرنهال گردو چندلرنهال گردو چندلر

در خبرنامه ما ثبت نام کنید و از آخرین محصولات و پیشنهادات مطلع گردید :