بهترین نهالستان پایه رویشی ایران : خرید نهال پایه رویشی

نهالستان پایه رویشی کرج : بهترین نهالستان پایه رویشی ایران

09124482642 شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 20
پنجشنبه ها 8 تا 17

نهال سنجد صادراتی زودبازده | ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری | خرید نهال سنجد صادراتی زودبازده | فروش نهال سنجد صادراتی زودبازده | قیمت نهال سنجد صادراتی زودبازده

نهال سنجد پیوندی | خرید نهال سنجد پیوندی | فروش نهال سنجد پیوندی | قیمت نهال سنجد پیوندی | ارقام نهال سنجد پیوندی | انواع نهال سنجد پیوندی | فروش آنلاین نهالستان سنجد صادراتی 02166462302

نهال سنجد صادراتی زودبازده 

نهال سنجد صادراتی زودبازده

نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور

۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال سنجد صادراتی زودبازده

نهال سنجد صادراتی زودبازده از ارقام سنجد اصلاح شده بوده،این سنجد از انواع نهال سنجد اصلاح شده و پر محصول بوده که از سال اول کاشت به بار مینشیند.

درخت سنجد صادراتی زودبازده توسط نهالستان برتر کشوری| واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت و در ایران به بازار نهال ایران توسط مرکز تحقیقاتی و پژوهشی اصلاح بذر و نهال و سازمان جهاد کشاورزی معرفی گردید و از آن پس در نهالستان مهندس غفاری مورد تکثیر و عرضه قرار گرفت.

نهال سنجد صادراتی زودبازده   09124482642 مهندس غفاری

نهال سنجد صادراتی زودبازده ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

خرید نهال میوه - نهالستان 118

قیمت نهال سنجد صادراتی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

قیمت خرید و فروش درخت سنجد صادراتی زودبازده یکساله ۵۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش درخت سنجد صادراتی زودبازده دوساله ۷۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش نهال سنجد صادراتی زودبازده سه ساله ۹۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش نهال سنجد صادراتی زودبازده دوساله گلدانی ۱۰۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش نهال سنجد صادراتی زودبازده سه ساله گلدانی ۱۲۰۰۰ تومان

 

نهال سنجد صادراتی زودبازده ژنوتیپ / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال سنجد صادراتی زودبازده ژنوتیپ با استفاده از مقاوم ترین و دیرگل ترین قلمه در نهالستان برتر کشوری| واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور تولید و بصورت عمده و جزئی در سراسر کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت واسطه های اینترنتی با بکارگیری از دانش عرضه و تقاضای مستقیم بدست باغداران قرار گرفته است.

 

نهال سنجد صادراتی زودبازده  / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال سنجد صادراتی زودبازده با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و نگهداری بهینه از سال اول کاشت به بارآوری محصول میرسد،شایان ذکر است باغداران سنجد میبایست کلیه محصولات را در سال اول کاشت نهال از درخت سنجد جدا نمایند زیرا عدم توجه به این مهم باعث عدم رشد نهال سنجد اصلاح شده در سال اول خواهد بود.

 

نهال سنجد صادراتی زودبازده اصلاح شده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال سنجد صادراتی زودبازده اصلاح شده مناسب کاشت برای احداث باغات سنجد میباشد،سنجد اصلاح شده ی صادراتی زودبازده مقاومت بسیار عالی نسبت به آفات و بیماریهای سنجد دارد و از طرفی محصول تولید گردیده از این درخت سنجد تجاری و بازار پسند می باشد.

 

نهال سنجد صادراتی زودبازده مقاوم به سرما / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال سنجد صادراتی زودبازده مقاوم به سرما نسبت به ارقام سنجد سنتی و ایرانی پرمحصول تر بوده و این محصول بدلیل تجاری بودن محصول سنجد صادراتی زودبازده مورد توجه کلیه باغداران سنجد میباشد از طرفی این مزیت باعث گردیده که هزینه های برداشت محصول سنجد بصورت چشمگیری تقلیل یابد.

 

درخت سنجد صادراتی زودبازده شناسنامه دار / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

درخت سنجد صادراتی زودبازده شناسنامه دار بصورت تضمینی در سراسر ایران عرضه می گردد از طرفی این محصول دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را داراست.

 

درخت سنجد صادراتی زودبازده  / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

درخت سنجد صادراتی زودبازده از سال اول کاشت به بار مینشیند و سنجد زودبازده در سال پنجم کاشت به توجیه اقتصادی رسیده و عملکرد سنجد صادراتی زودبازده اصلاح شده در هر هکتار در حدود ۱٫۴ تن گزارش گردیده است.

 

فاصله ی کاشت درخت سنجد صادراتی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

فاصله ی کاشت درخت سنجد صادراتی زودبازده در زمینهای باشیب ملایم و مناطق بادگیر بصورت ۳٫۵*۳ و ۳*۳ متر کاشت می گردد شایان ذکر است در اراضی مسطح این فاصله بصورت ۴*۳ و ۳٫۵*۳٫۵ متر کاشت می گردد.

 

گرده افشان مناسب سنجد صادراتی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

گرده افشان مناسب سنجد صادراتی زودبازده در باغات سنجد بصورت کاشت هر ۳۰ اصله نهال سنجد صادراتی زودبازده یک اصله گرده افشان مناسب از ارقام نهال سنجد کاشت می گردد.

 

زمان کوددهی درخت سنجد صادراتی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

زمان کوددهی درخت سنجد صادراتی زودبازده از اواسط پاییز لغایت اواخر زمستان قابل اجراست و میزان کوددهی سنجد صادراتی زودبازده در هر هکتار ۵ تن کود پوسیده دامی،کود نانو پلیت،کود فیبری معدنی تعیین می گردد.

 

میزان آبیاری درخت سنجد صادراتی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

میزان آبیاری درخت سنجد صادراتی زودبازده در فصول مختلف سال و شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،بهینه آنست که به ازای هر روز از فصول بهار ۱/۸ لیتر و برای فصل های تابستان در ازای هر روز ۱/۶ لیتر آب در نظر گرفته شود.

 

میزان باردهی درخت سنجد صادراتی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

میزان باردهی درخت سنجد صادراتی زودبازده در هر هکتار و با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،ولیکن در ازای حدود ۵۰۰ اصله درخت سنجد در هکتار عملکردی بیش از ۱٫۴ تن را داراست.

 

انواع نهال درخت سنجد تضمینی / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

انواع نهال درخت سنجد تضمینی در نهالستان برتر کشوری| واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور بصورت نهال سنجد شناسنامه دار و نهال سنجد اصلاح شده،نهال سنجد ژنوتیپ،نهال سنجد زودبازده،نهال سنجد دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

ارقام نهال سنجد زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

ارقام نهال سنجد زودبازده در نهالستان برتر کشوری| واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور بصورت نهال سنجد شناسنامه دار و نهال سنجد اصلاح شده،نهال سنجد ژنوتیپ،نهال سنجد زودبازده،نهال سنجد دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

درخت نهال سنجد شناسنامه دار / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال درخت سنجد شناسنامه دار در سال اول کاشت به باردهی میرسد و در سال ششم پس از کاشت به توجیه اقتصادی مطلوب میرسد شایان ذکر میباشد این نهال با استفاده از با کیفیت ترین قلمه از باغات مادری شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال تهیه و تکثیر گردیده است.

 

خرید نهال سنجد تضمینی / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

خرید نهال سنجد تضمینی بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری| واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال سنجد میسر میباشد.

 

فروش نهال سنجد پرمحصول / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

فروش نهال سنجد پرمحصول بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری| واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال سنجد میسر میباشد.

 

قیمت نهال سنجد شناسنامه دار / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

قیمت نهال سنجد شناسنامه دار بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری| واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی با قیمت رقابتی و تضمین کیفیت و اصالت نهال جهت احداث باغات نهال سنجد میسر میباشد.

 

نهالستان نهال سنجد اصلاح شده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهالستان نهال سنجد اصلاح شده بعنوان بزرگترین مرکز تولید و توزیع نهال سنجد اصلاح شده در ایران میباشد،این مرکز بعنوان نماینده رسمی شبکه سراسری تولید و توزیع نهال در کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت افراد سود جو و واسطه های اینترنتی اقدام به تولید و توزیع انواع نهال شناسنامه دار،انواع نهال اصلاح شده،انواع نهال زودبازده،انواع نهال ژنوتیپ نموده و جملگی نهال های این مجموعه بر حسب مورد دارای شناسنامه نهال،لیبل جهاد کشاورزی،گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را دارا میباشد.

 

هشدار :

با توجه به تماس های مکرر و پیامک های باغداران و هموطنان عزیز مبنی بر فروش نهال های بی اصالت و بی کیفیت از سوی افراد سودجو و واسطه های اینترنتی با فریب هایی همچون ( عقد قرارداد در محضرخانه،ارسال فاکتور رسمی و … ) را نخورده،این پیام از سوی هموطنان عزیز ارسال گردیده و جهت اطلاع عموم در سایت درج گردیده است،شایان ذکر میباشد آرشیو مراکز معتبر فروش نهال اصلاح شده شناسنامه دار این مرکز از طریق شماره ۶۶۹۷۵۳۶۱-۰۲۱ قابل استعلام و دریافت میباشد.

فروش محصولات شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال در کشور فقط از طریق نمایندگی های مجاز واقع در تهران و استان البرز صورت می پذیرد و ارسال برای تمام نقاط ایران بصورت یکروز کاری امکانپذیر میباشد و این مرکز فاقد هرگونه نمایندگی در استانهای آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی،اصفهان،مشهد،شیراز،گلستان،یزد،لرستان و شهرهای میاندوآب و ارومیه و… میباشد.

روابط عمومی مرکز فروش نهال های اصلاح شده در کشور

نظرات مشتریان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نهال سنجد صادراتی زودبازده | ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری | خرید نهال سنجد صادراتی زودبازده | فروش نهال سنجد صادراتی زودبازده | قیمت نهال سنجد صادراتی زودبازده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه

نهال گردو چندلرنهال گردو چندلرنهال گردو چندلر

در خبرنامه ما ثبت نام کنید و از آخرین محصولات و پیشنهادات مطلع گردید :