بهترین نهالستان پایه رویشی ایران : خرید نهال پایه رویشی

نهالستان پایه رویشی کرج : بهترین نهالستان پایه رویشی ایران

09124482642 شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 20
پنجشنبه ها 8 تا 17

نهال سماق آمریکایی زودبازده | ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری | خرید نهال سماق آمریکایی زودبازده | فروش نهال سماق آمریکایی زودبازده | قیمت نهال سماق آمریکایی زودبازده

نهال سماق پیوندی | خرید نهال سماق پیوندی | فروش نهال سماق پیوندی | قیمت نهال سماق پیوندی | ارقام نهال سماق پیوندی | انواع نهال سماق پیوندی | فروش آنلاین نهالستان سماق آمریکایی 02166462302

نهال سماق آمریکایی زودبازده 

نهال سماق آمریکایی زودبازده

نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور

۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال سماق آمریکایی زودبازده

نهال سماق آمریکایی زودبازده از ارقام سماق اصلاح شده بوده،این سماق از انواع نهال سماق اصلاح شده و پر محصول بوده که از سال اول کاشت به بار مینشیند.

درخت سماق آمریکایی زودبازده توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت و در ایران به بازار نهال ایران توسط مرکز تحقیقاتی و پژوهشی اصلاح بذر و نهال و سازمان جهاد کشاورزی معرفی گردید و از آن پس در نهالستان مهندس غفاری مورد تکثیر و عرضه قرار گرفت.

نهال سماق آمریکایی زودبازده   09124482642 مهندس غفاری

نهال سماق آمریکایی زودبازده ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

خرید نهال میوه - نهالستان 118

قیمت نهال سماق آمریکایی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

قیمت خرید و فروش درخت سماق آمریکایی زودبازده یکساله ۶۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش درخت سماق آمریکایی زودبازده دوساله ۸۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش نهال سماق آمریکایی زودبازده سه ساله ۹۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش نهال سماق آمریکایی زودبازده دوساله گلدانی ۱۵۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش نهال سماق آمریکایی زودبازده سه ساله گلدانی ۲۵۰۰۰ تومان

 

نهال سماق آمریکایی زودبازده ژنوتیپ / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال سماق آمریکایی زودبازده ژنوتیپ با استفاده از مقاوم ترین و دیرگل ترین قلمه در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور تولید و بصورت عمده و جزئی در سراسر کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت واسطه های اینترنتی با بکارگیری از دانش عرضه و تقاضای مستقیم بدست باغداران قرار گرفته است.

 

نهال سماق آمریکایی زودبازده  / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال سماق آمریکایی زودبازده با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و نگهداری بهینه از سال اول کاشت به بارآوری محصول میرسد،شایان ذکر است باغداران سماق میبایست کلیه محصولات را در سال اول کاشت نهال از درخت سماق جدا نمایند زیرا عدم توجه به این مهم باعث عدم رشد نهال سماق اصلاح شده در سال اول خواهد بود.

 

نهال سماق آمریکایی زودبازده اصلاح شده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال سماق آمریکایی زودبازده اصلاح شده مناسب کاشت برای احداث باغات سماق میباشد،سماق اصلاح شده ی آمریکایی زودبازده مقاومت بسیار عالی نسبت به آفات و بیماریهای سماق دارد و از طرفی محصول تولید گردیده از این درخت سماق تجاری و بازار پسند می باشد.

 

نهال سماق آمریکایی زودبازده مقاوم به سرما / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال سماق آمریکایی زودبازده مقاوم به سرما نسبت به ارقام سماق سنتی و ایرانی پرمحصول تر بوده و این محصول بدلیل تجاری بودن محصول سماق آمریکایی زودبازده مورد توجه کلیه باغداران سماق میباشد از طرفی این مزیت باعث گردیده که هزینه های برداشت محصول سماق بصورت چشمگیری تقلیل یابد.

 

درخت سماق آمریکایی زودبازده شناسنامه دار / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

درخت سماق آمریکایی زودبازده شناسنامه دار بصورت تضمینی در سراسر ایران عرضه می گردد از طرفی این محصول دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را داراست.

 

درخت سماق آمریکایی زودبازده  / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

درخت سماق آمریکایی زودبازده از سال اول کاشت به بار مینشیند و سماق زودبازده در سال پنجم کاشت به توجیه اقتصادی رسیده و عملکرد سماق آمریکایی زودبازده اصلاح شده در هر هکتار در حدود ۴ تن گزارش گردیده است.

 

فاصله ی کاشت درخت سماق آمریکایی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

فاصله ی کاشت درخت سماق آمریکایی زودبازده در زمینهای باشیب ملایم و مناطق بادگیر بصورت ۲٫۵*۲ و ۲*۱٫۵ متر کاشت می گردد شایان ذکر است در اراضی مسطح این فاصله بصورت ۲*۲ و ۲٫۵*۲ متر کاشت می گردد.

 

گرده افشان مناسب سماق آمریکایی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

گرده افشان مناسب سماق آمریکایی زودبازده در باغات سماق بصورت کاشت هر ۳۰ اصله نهال سماق آمریکایی زودبازده یک اصله گرده افشان مناسب از ارقام نهال سماق کاشت می گردد.

 

زمان کوددهی درخت سماق آمریکایی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

زمان کوددهی درخت سماق آمریکایی زودبازده از اواسط پاییز لغایت اواخر زمستان قابل اجراست و میزان کوددهی سماق آمریکایی زودبازده در هر هکتار ۳ تن کود پوسیده دامی،کود نانو پلیت،کود فیبری معدنی تعیین می گردد.

 

میزان آبیاری درخت سماق آمریکایی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

میزان آبیاری درخت سماق آمریکایی زودبازده در فصول مختلف سال و شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،بهینه آنست که به ازای هر روز از فصول بهار ۱/۱۰۰ لیتر و برای فصل های تابستان در ازای هر روز ۱/۷۰ لیتر آب در نظر گرفته شود.

 

میزان باردهی درخت سماق آمریکایی زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

میزان باردهی درخت سماق آمریکایی زودبازده در هر هکتار و با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،ولیکن در ازای حدود ۵۰۰ اصله درخت سماق در هکتار عملکردی بیش از ۴ تن را داراست.

 

انواع نهال درخت سماق تضمینی / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

انواع نهال درخت سماق تضمینی در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور بصورت نهال سماق شناسنامه دار و نهال سماق اصلاح شده،نهال سماق ژنوتیپ،نهال سماق زودبازده،نهال سماق دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

ارقام نهال سماق زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

ارقام نهال سماق زودبازده در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور بصورت نهال سماق شناسنامه دار و نهال سماق اصلاح شده،نهال سماق ژنوتیپ،نهال سماق زودبازده،نهال سماق دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

درخت نهال سماق شناسنامه دار / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال درخت سماق شناسنامه دار در سال اول کاشت به باردهی میرسد و در سال ششم پس از کاشت به توجیه اقتصادی مطلوب میرسد شایان ذکر میباشد این نهال با استفاده از با کیفیت ترین قلمه از باغات مادری شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال تهیه و تکثیر گردیده است.

 

خرید نهال سماق تضمینی / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

خرید نهال سماق تضمینی بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال سماق میسر میباشد.

 

فروش نهال سماق پرمحصول / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

فروش نهال سماق پرمحصول بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال سماق میسر میباشد.

 

قیمت نهال سماق شناسنامه دار / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

قیمت نهال سماق شناسنامه دار بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیر مثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی با قیمت رقابتی و تضمین کیفیت و اصالت نهال جهت احداث باغات نهال سماق میسر میباشد.

 

نهالستان نهال سماق اصلاح شده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهالستان نهال سماق اصلاح شده بعنوان بزرگترین مرکز تولید و توزیع نهال سماق اصلاح شده در ایران میباشد،این مرکز بعنوان نماینده رسمی شبکه سراسری تولید و توزیع نهال در کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت افراد سود جو و واسطه های اینترنتی اقدام به تولید و توزیع انواع نهال شناسنامه دار،انواع نهال اصلاح شده،انواع نهال زودبازده،انواع نهال ژنوتیپ نموده و جملگی نهال های این مجموعه بر حسب مورد دارای شناسنامه نهال،لیبل جهاد کشاورزی،گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را دارا میباشد.

 

هشدار :

با توجه به تماس های مکرر و پیامک های باغداران و هموطنان عزیز مبنی بر فروش نهال های بی اصالت و بی کیفیت از سوی افراد سودجو و واسطه های اینترنتی با فریب هایی همچون ( عقد قرارداد در محضرخانه،ارسال فاکتور رسمی و … ) را نخورده،این پیام از سوی هموطنان عزیز ارسال گردیده و جهت اطلاع عموم در سایت درج گردیده است،شایان ذکر میباشد آرشیو مراکز معتبر فروش نهال اصلاح شده شناسنامه دار این مرکز از طریق شماره ۶۶۹۷۵۳۶۱-۰۲۱ قابل استعلام و دریافت میباشد.

فروش محصولات شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال در کشور فقط از طریق نمایندگی های مجاز واقع در تهران و استان البرز صورت می پذیرد و ارسال برای تمام نقاط ایران بصورت یکروز کاری امکانپذیر میباشد و این مرکز فاقد هرگونه نمایندگی در استانهای آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی،اصفهان،مشهد،شیراز،گلستان،یزد،لرستان و شهرهای میاندوآب و ارومیه و… میباشد.

روابط عمومی مرکز فروش نهال های اصلاح شده در کشور

نظرات مشتریان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نهال سماق آمریکایی زودبازده | ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری | خرید نهال سماق آمریکایی زودبازده | فروش نهال سماق آمریکایی زودبازده | قیمت نهال سماق آمریکایی زودبازده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه

نهال گردو چندلرنهال گردو چندلرنهال گردو چندلر

در خبرنامه ما ثبت نام کنید و از آخرین محصولات و پیشنهادات مطلع گردید :