بهترین نهالستان پایه رویشی ایران : خرید نهال پایه رویشی

نهالستان پایه رویشی کرج : بهترین نهالستان پایه رویشی ایران

09124482642 شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 20
پنجشنبه ها 8 تا 17

نهال خرمالو پرمحصول زودبازده | ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری | خرید نهال خرمالو پرمحصول زودبازده | فروش نهال خرمالو پرمحصول زودبازده | قیمت نهال خرمالو پرمحصول زودبازده

نهال خرمالو پیوندی | خرید نهال خرمالو پیوندی | فروش نهال خرمالو پیوندی | قیمت نهال خرمالو پیوندی | ارقام نهال خرمالو پیوندی | انواع نهال خرمالو پیوندی | فروش آنلاین نهالستان خرمالو کن 02166462302

نهال خرمالو پرمحصول زودبازده 

نهال خرمالو پرمحصول زودبازده

نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور

۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال خرمالو پرمحصول زودبازده

نهال خرمالو پرمحصول زودبازده از ارقام خرمالو اصلاح شده بوده،این خرمالو از انواع نهال خرمالو اصلاح شده و پر محصول بوده که از سال اول کاشت به بار مینشیند.

درخت خرمالو پرمحصول زودبازده توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت و در ایران به بازار نهال ایران توسط مرکز تحقیقاتی و پژوهشی اصلاح بذر و نهال و سازمان جهاد کشاورزی معرفی گردید و از آن پس در نهالستان مهندس غفاری مورد تکثیر و عرضه قرار گرفت.

نهال خرمالو پرمحصول زودبازده 09124482642 مهندس غفاری

نهال خرمالو پرمحصول زودبازده ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

خرید نهال میوه - نهالستان 118

قیمت نهال خرمالو پرمحصول زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

قیمت خرید و فروش درخت خرمالو پرمحصول زودبازده یکساله 

قیمت خرید و فروش درخت خرمالو پرمحصول زودبازده دوساله 

قیمت خرید و فروش نهال خرمالو پرمحصول زودبازده سه ساله 

قیمت خرید و فروش نهال خرمالو پرمحصول زودبازده دوساله گلدانی 

قیمت خرید و فروش نهال خرمالو پرمحصول زودبازده سه ساله گلدانی 

 

نهال خرمالو پرمحصول زودبازده ژنوتیپ / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال خرمالو پرمحصول زودبازده ژنوتیپ با استفاده از مقاوم ترین و دیرگل ترین قلمه در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور تولید و بصورت عمده و جزئی در سراسر کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت واسطه های اینترنتی با بکارگیری از دانش عرضه و تقاضای مستقیم بدست باغداران قرار گرفته است.

 

نهال خرمالو پرمحصول زودبازده  / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال خرمالو پرمحصول زودبازده با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و نگهداری بهینه از سال اول کاشت به بارآوری محصول میرسد،شایان ذکر است باغداران خرمالو میبایست کلیه محصولات را در سال اول کاشت نهال از درخت خرمالو جدا نمایند زیرا عدم توجه به این مهم باعث عدم رشد نهال خرمالو اصلاح شده در سال اول خواهد بود.

 

نهال خرمالو پرمحصول زودبازده اصلاح شده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال خرمالو پرمحصول زودبازده اصلاح شده مناسب کاشت برای احداث باغات خرمالو میباشد،خرمالو اصلاح شده ی پرمحصول زودبازده مقاومت بسیار عالی نسبت به آفات و بیماریهای خرمالو دارد و از طرفی محصول تولید گردیده از این درخت خرمالو تجاری و بازار پسند می باشد.

 

نهال خرمالو پرمحصول زودبازده مقاوم به سرما / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال خرمالو پرمحصول زودبازده مقاوم به سرما نسبت به ارقام خرمالو سنتی و ایرانی پرمحصول تر بوده و این محصول بدلیل تجاری بودن محصول خرمالو پرمحصول زودبازده مورد توجه کلیه باغداران خرمالو میباشد از طرفی این مزیت باعث گردیده که هزینه های برداشت محصول خرمالو بصورت چشمگیری تقلیل یابد.

 

درخت خرمالو پرمحصول زودبازده شناسنامه دار / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

درخت خرمالو پرمحصول زودبازده شناسنامه دار بصورت تضمینی در سراسر ایران عرضه می گردد از طرفی این محصول دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را داراست.

 

درخت خرمالو پرمحصول زودبازده  / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

درخت خرمالو پرمحصول زودبازده از سال اول کاشت به بار مینشیند و خرمالو زودبازده در سال پنجم کاشت به توجیه اقتصادی رسیده و عملکرد خرمالو پرمحصول زودبازده اصلاح شده در هر هکتار در حدود ۲۵ تن گزارش گردیده است.

 

فاصله ی کاشت درخت خرمالو پرمحصول زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

فاصله ی کاشت درخت خرمالو پرمحصول زودبازده در زمینهای باشیب ملایم و مناطق بادگیر بصورت ۴٫۵*۳٫۵ و ۴*۳ متر کاشت می گردد شایان ذکر است در اراضی مسطح این فاصله بصورت ۴*۴ و ۵*۴ متر کاشت می گردد.

 

گرده افشان مناسب خرمالو پرمحصول زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

گرده افشان مناسب خرمالو پرمحصول زودبازده در باغات خرمالو بصورت کاشت هر ۳۰ اصله نهال خرمالو پرمحصول زودبازده یک اصله گرده افشان مناسب از ارقام نهال خرمالو کاشت می گردد.

 

زمان کوددهی درخت خرمالو پرمحصول زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

زمان کوددهی درخت خرمالو پرمحصول زودبازده از اواسط پاییز لغایت اواخر زمستان قابل اجراست و میزان کوددهی خرمالو پرمحصول زودبازده در هر هکتار ۳ تن کود پوسیده دامی،کود نانو پلیت،کود فیبری معدنی تعیین می گردد.

 

میزان آبیاری درخت خرمالو پرمحصول زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

میزان آبیاری درخت خرمالو پرمحصول زودبازده در فصول مختلف سال و شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،بهینه آنست که به ازای هر روز از فصول بهار نیم لیتر و برای فصل های تابستان در ازای هر روز ۱ لیتر آب در نظر گرفته شود.

 

میزان باردهی درخت خرمالو پرمحصول زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

میزان باردهی درخت خرمالو پرمحصول زودبازده در هر هکتار و با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،ولیپرمحصول در ازای حدود ۵۰۰ اصله درخت خرمالو در هکتار عملکردی بیش از ۲۵ تن را داراست.

 

انواع نهال درخت خرمالو تضمینی / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

انواع نهال درخت خرمالو تضمینی در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور بصورت نهال خرمالو شناسنامه دار و نهال خرمالو اصلاح شده،نهال خرمالو ژنوتیپ،نهال خرمالو زودبازده،نهال خرمالو دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

ارقام نهال خرمالو زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

ارقام نهال خرمالو زودبازده در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور بصورت نهال خرمالو شناسنامه دار و نهال خرمالو اصلاح شده،نهال خرمالو ژنوتیپ،نهال خرمالو زودبازده،نهال خرمالو دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

درخت نهال خرمالو شناسنامه دار / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال درخت خرمالو شناسنامه دار در سال اول کاشت به باردهی میرسد و در سال ششم پس از کاشت به توجیه اقتصادی مطلوب میرسد شایان ذکر میباشد این نهال با استفاده از با کیفیت ترین قلمه از باغات مادری شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال تهیه و تکثیر گردیده است.

 

خرید نهال خرمالو تضمینی / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

خرید نهال خرمالو تضمینی بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال خرمالو میسر میباشد.

 

فروش نهال خرمالو پرمحصول / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

فروش نهال خرمالو پرمحصول بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال خرمالو میسر میباشد.

 

قیمت نهال خرمالو شناسنامه دار / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

قیمت نهال خرمالو شناسنامه دار بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی با قیمت رقابتی و تضمین کیفیت و اصالت نهال جهت احداث باغات نهال خرمالو میسر میباشد.

 

نهالستان نهال خرمالو اصلاح شده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهالستان نهال خرمالو اصلاح شده بعنوان بزرگترین مرکز تولید و توزیع نهال خرمالو اصلاح شده در ایران میباشد،این مرکز بعنوان نماینده رسمی شبکه سراسری تولید و توزیع نهال در کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت افراد سود جو و واسطه های اینترنتی اقدام به تولید و توزیع انواع نهال شناسنامه دار،انواع نهال اصلاح شده،انواع نهال زودبازده،انواع نهال ژنوتیپ نموده و جملگی نهال های این مجموعه بر حسب مورد دارای شناسنامه نهال،لیبل جهاد کشاورزی،گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را دارا میباشد.

 

هشدار :

با توجه به تماس های مکرر و پیامک های باغداران و هموطنان عزیز مبنی بر فروش نهال های بی اصالت و بی کیفیت از سوی افراد سودجو و واسطه های اینترنتی با فریب هایی همچون ( عقد قرارداد در محضرخانه،ارسال فاکتور رسمی و … ) را نخورده،این پیام از سوی هموطنان عزیز ارسال گردیده و جهت اطلاع عموم در سایت درج گردیده است،شایان ذکر میباشد آرشیو مراکز معتبر فروش نهال اصلاح شده شناسنامه دار این مرکز از طریق شماره ۶۶۹۷۵۳۶۱-۰۲۱ قابل استعلام و دریافت میباشد.

فروش محصولات شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال در کشور فقط از طریق نمایندگی های مجاز واقع در تهران و استان البرز صورت می پذیرد و ارسال برای تمام نقاط ایران بصورت یکروز کاری امکانپذیر میباشد و این مرکز فاقد هرگونه نمایندگی در استانهای آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی،اصفهان،مشهد،شیراز،گلستان،یزد،لرستان و شهرهای میاندوآب و ارومیه و… میباشد.

روابط عمومی مرکز فروش نهال های اصلاح شده در کشور

نظرات مشتریان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نهال خرمالو پرمحصول زودبازده | ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری | خرید نهال خرمالو پرمحصول زودبازده | فروش نهال خرمالو پرمحصول زودبازده | قیمت نهال خرمالو پرمحصول زودبازده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه

نهال گردو چندلرنهال گردو چندلرنهال گردو چندلر

در خبرنامه ما ثبت نام کنید و از آخرین محصولات و پیشنهادات مطلع گردید :