بهترین نهالستان پایه رویشی ایران : خرید نهال پایه رویشی

نهالستان پایه رویشی کرج : بهترین نهالستان پایه رویشی ایران

09124482642 شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 20
پنجشنبه ها 8 تا 17

نهال توت موزی قرمز زودبازده | ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری | خرید نهال توت موزی قرمز زودبازده | فروش نهال توت موزی قرمز زودبازده | قیمت نهال توت موزی قرمز زودبازده

نهال توت موزی پیوندی | خرید نهال توت موزی پیوندی | فروش نهال توت موزی پیوندی | قیمت نهال توت موزی پیوندی | ارقام نهال توت موزی پیوندی | انواع نهال توت موزی پیوندی | فروش آنلاین نهالستان توت موزی قرمز 02166462302

نهال توت موزی قرمز زودبازده 

نهال توت موزی قرمز زودبازده

نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور

۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال توت موزی قرمز زودبازده

نهال توت موزی قرمز زودبازده از ارقام توت اصلاح شده بوده،این توت از انواع نهال توت اصلاح شده و پر محصول بوده که از سال اول کاشت به بار مینشیند.

درخت توت موزی قرمز زودبازده توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت و در ایران به بازار نهال ایران توسط مرکز تحقیقاتی و پژوهشی اصلاح بذر و نهال و سازمان جهاد کشاورزی معرفی گردید و از آن پس در نهالستان مهندس غفاری مورد تکثیر و عرضه قرار گرفت.

نهال توت موزی قرمز زودبازده 09124482642 مهندس غفاری

نهال توت موزی قرمز زودبازده ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

خرید نهال میوه - نهالستان 118

قیمت نهال توت موزی قرمز زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

قیمت خرید و فروش درخت توت موزی قرمز زودبازده یکساله ۱۰۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش درخت توت موزی قرمز زودبازده دوساله ۱۵۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش نهال توت موزی قرمز زودبازده سه ساله ۲۵۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش نهال توت موزی قرمز زودبازده دوساله گلدانی ۳۰۰۰۰ تومان

قیمت خرید و فروش نهال توت موزی قرمز زودبازده سه ساله گلدانی ۴۵۰۰۰ تومان

 

نهال توت موزی قرمز زودبازده ژنوتیپ / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال توت موزی قرمز زودبازده ژنوتیپ با استفاده از مقاوم ترین و دیرگل ترین پایه و پیوندک نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور تولید و بصورت عمده و جزئی در سراسر کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت واسطه های اینترنتی با بکارگیری از دانش عرضه و تقاضای مستقیم بدست باغداران قرار گرفته است.

 

نهال توت موزی قرمز زودبازده زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال توت موزی قرمز زودبازده زودبازده با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و نگهداری بهینه از سال اول کاشت به بارآوری محصول میرسد،شایان ذکر است باغداران توت میبایست کلیه محصولات را در سال اول کاشت نهال از درخت توت جدا نمایند زیرا عدم توجه به این مهم باعث عدم رشد نهال توت اصلاح شده در سال اول خواهد بود.

 

نهال توت موزی قرمز زودبازده اصلاح شده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال توت موزی قرمز زودبازده اصلاح شده مناسب کاشت برای احداث باغات توت میباشد،توت اصلاح شده ی موزی قرمز زودبازده مقاومت بسیار عالی نسبت به آفات و بیماریهای توت دارد و از طرفی محصول تولید گردیده از این درخت توت تجاری و بازار پسند می باشد.

 

نهال توت موزی قرمز زودبازده مقاوم به سرما / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال توت موزی قرمز زودبازده مقاوم به سرما نسبت به ارقام توت سنتی و ایرانی پرمحصول تر بوده و این محصول بدلیل تجاری بودن محصول توت موزی قرمز زودبازده مورد توجه کلیه باغداران توت میباشد از طرفی این مزیت باعث گردیده که هزینه های برداشت محصول توت بصورت چشمگیری تقلیل یابد.

 

درخت توت موزی قرمز زودبازده شناسنامه دار / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

درخت توت موزی قرمز زودبازده شناسنامه دار بصورت تضمینی در سراسر ایران عرضه می گردد از طرفی این محصول دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را داراست.

 

درخت توت موزی قرمز زودبازده زود بازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

درخت توت موزی قرمز زودبازده زودبازده از سال اول کاشت به بار مینشیند و توت زودبازده در سال پنجم کاشت به توجیه اقتصادی رسیده و عملکرد توت موزی قرمز زودبازده اصلاح شده در هر هکتار در حدود ۲۵ تن گزارش گردیده است.

 

فاصله ی کاشت درخت توت موزی قرمز زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

فاصله ی کاشت درخت توت موزی قرمز زودبازده در زمینهای باشیب ملایم و مناطق بادگیر بصورت ۴*۴ و ۵*۴ متر کاشت می گردد شایان ذکر است در اراضی مسطح این فاصله بصورت ۵*۵ و ۴*۴ متر کاشت می گردد.

 

گرده افشان مناسب توت موزی قرمز زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

گرده افشان مناسب توت موزی قرمز زودبازده در باغات توت بصورت کاشت هر ۳۰ اصله نهال توت موزی قرمز زودبازده یک اصله گرده افشان مناسب از ارقام نهال توت کاشت می گردد.

 

زمان کوددهی درخت توت موزی قرمز زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

زمان کوددهی درخت توت موزی قرمز زودبازده از اواسط پاییز لغایت اواخر زمستان قابل اجراست و میزان کوددهی توت موزی قرمز زودبازده در هر هکتار ۱۰ تن کود پوسیده دامی،کود نانو پلیت،کود فیبری معدنی تعیین می گردد.

 

میزان آبیاری درخت توت موزی قرمز زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

میزان آبیاری درخت توت موزی قرمز زودبازده در فصول مختلف سال و شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،بهینه آنست که به ازای هر روز از فصول بهار نیم لیتر و برای فصل های تابستان در ازای هر روز ۱ لیتر آب در نظر گرفته شود.

 

میزان باردهی درخت توت موزی قرمز زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

میزان باردهی درخت توت موزی قرمز زودبازده در هر هکتار و با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،ولیکن در ازای حدود ۵۰۰ اصله درخت توت در هکتار عملکردی بیش از ۲۵ تن را داراست.

 

انواع نهال درخت توت تضمینی / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

انواع نهال درخت توت تضمینی در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور بصورت نهال توت شناسنامه دار و نهال توت اصلاح شده،نهال توت ژنوتیپ،نهال توت زودبازده،نهال توت دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

ارقام نهال توت زودبازده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

ارقام نهال توت زودبازده در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور بصورت نهال توت شناسنامه دار و نهال توت اصلاح شده،نهال توت ژنوتیپ،نهال توت زودبازده،نهال توت دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

درخت نهال توت شناسنامه دار / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال درخت توت شناسنامه دار در سال اول کاشت به باردهی میرسد و در سال ششم پس از کاشت به توجیه اقتصادی مطلوب میرسد شایان ذکر میباشد این نهال با استفاده از با کیفیت ترین قلمه از باغات مادری شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال تهیه و تکثیر گردیده است.

 

خرید نهال توت تضمینی / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

خرید نهال توت تضمینی بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال توت میسر میباشد.

 

فروش نهال توت پرمحصول / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

فروش نهال توت پرمحصول بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال توت میسر میباشد.

 

قیمت نهال توت شناسنامه دار / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

قیمت نهال توت شناسنامه دار بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی با قیمت رقابتی و تضمین کیفیت و اصالت نهال جهت احداث باغات نهال توت میسر میباشد.

 

نهالستان نهال توت اصلاح شده / ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهالستان نهال توت اصلاح شده بعنوان بزرگترین مرکز تولید و توزیع نهال توت اصلاح شده در ایران میباشد،این مرکز بعنوان نماینده رسمی شبکه سراسری تولید و توزیع نهال در کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت افراد سود جو و واسطه های اینترنتی اقدام به تولید و توزیع انواع نهال شناسنامه دار،انواع نهال اصلاح شده،انواع نهال زودبازده،انواع نهال ژنوتیپ نموده و جملگی نهال های این مجموعه بر حسب مورد دارای شناسنامه نهال،لیبل جهاد کشاورزی،گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را دارا میباشد.

 

هشدار :

با توجه به تماس های مکرر و پیامک های باغداران و هموطنان عزیز مبنی بر فروش نهال های بی اصالت و بی کیفیت از سوی افراد سودجو و واسطه های اینترنتی با فریب هایی همچون ( عقد قرارداد در محضرخانه،ارسال فاکتور رسمی و … ) را نخورده،این پیام از سوی هموطنان عزیز ارسال گردیده و جهت اطلاع عموم در سایت درج گردیده است،شایان ذکر میباشد آرشیو مراکز معتبر فروش نهال اصلاح شده شناسنامه دار این مرکز از طریق شماره ۶۶۹۷۵۳۶۱-۰۲۱ قابل استعلام و دریافت میباشد.

فروش محصولات شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال در کشور فقط از طریق نمایندگی های مجاز واقع در تهران و استان البرز صورت می پذیرد و ارسال برای تمام نقاط ایران بصورت یکروز کاری امکانپذیر میباشد و این مرکز فاقد هرگونه نمایندگی در استانهای آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی،اصفهان،مشهد،شیراز،گلستان،یزد،لرستان و شهرهای میاندوآب و ارومیه و… میباشد.

روابط عمومی مرکز فروش نهال های اصلاح شده در کشور

نظرات مشتریان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نهال توت موزی قرمز زودبازده | ۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری | خرید نهال توت موزی قرمز زودبازده | فروش نهال توت موزی قرمز زودبازده | قیمت نهال توت موزی قرمز زودبازده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه

نهال گردو چندلرنهال گردو چندلرنهال گردو چندلر

در خبرنامه ما ثبت نام کنید و از آخرین محصولات و پیشنهادات مطلع گردید :