بهترین نهالستان پایه رویشی ایران : خرید نهال پایه رویشی

نهالستان پایه رویشی کرج : بهترین نهالستان پایه رویشی ایران

09124482642 شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 20
پنجشنبه ها 8 تا 17

نهال بلوط خوشه ای زودبازده | ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری | خرید نهال بلوط خوشه ای زودبازده | فروش نهال بلوط خوشه ای زودبازده | قیمت نهال بلوط خوشه ای زودبازده

نهال بلوط پیوندی | خرید نهال بلوط پیوندی | فروش نهال بلوط پیوندی | قیمت نهال بلوط پیوندی | ارقام نهال بلوط پیوندی | انواع نهال بلوط پیوندی | فروش آنلاین نهالستان بلوط پیوندی 02166462302

نهال بلوط خوشه ای زودبازده 

نهال بلوط خوشه ای زودبازده

نهالستان برتر کشوری| واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور

۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال بلوط خوشه ای زودبازده

نهال بلوط خوشه ای زودبازده از ارقام بلوط اصلاح شده بوده،این بلوط از انواع نهال بلوط اصلاح شده و پر محصول بوده که از سال اول کاشت به بار مینشیند.

درخت بلوط خوشه ای زودبازده توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت و در ایران به بازار نهال ایران توسط مرکز تحقیقاتی و پژوهشی اصلاح بذر و نهال و سازمان جهاد کشاورزی معرفی گردید و از آن پس در نهالستان مهندس غفاری مورد تکثیر و عرضه قرار گرفت.

نهال بلوط خوشه ای زودبازده 09124482642 مهندس غفاری

نهال بلوط خوشه ای زودبازده ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

خرید نهال میوه - نهالستان 118

قیمت نهال بلوط خوشه ای زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

قیمت خرید و فروش درخت بلوط خوشه ای زودبازده یکساله 

قیمت خرید و فروش درخت بلوط خوشه ای زودبازده دوساله 

قیمت خرید و فروش نهال بلوط خوشه ای زودبازده سه ساله

قیمت خرید و فروش نهال بلوط خوشه ای زودبازده دوساله گلدانی 

قیمت خرید و فروش نهال بلوط خوشه ای زودبازده سه ساله گلدانی 

 

نهال بلوط خوشه ای زودبازده ژنوتیپ / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال بلوط خوشه ای زودبازده ژنوتیپ با استفاده از مقاوم ترین و دیرگل ترین قلمه در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور تولید و بصورت عمده و جزئی در سراسر کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت واسطه های اینترنتی با بکارگیری از دانش عرضه و تقاضای مستقیم بدست باغداران قرار گرفته است.

 

نهال بلوط خوشه ای زودبازده  / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال بلوط خوشه ای زودبازده با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و نگهداری بهینه از سال اول کاشت به بارآوری محصول میرسد،شایان ذکر است باغداران بلوط میبایست کلیه محصولات را در سال اول کاشت نهال از درخت بلوط جدا نمایند زیرا عدم توجه به این مهم باعث عدم رشد نهال بلوط اصلاح شده در سال اول خواهد بود.

 

نهال بلوط خوشه ای زودبازده اصلاح شده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال بلوط خوشه ای زودبازده اصلاح شده مناسب کاشت برای احداث باغات بلوط میباشد،بلوط اصلاح شده ی خوشه ای زودبازده مقاومت بسیار عالی نسبت به آفات و بیماریهای بلوط دارد و از طرفی محصول تولید گردیده از این درخت بلوط تجاری و بازار پسند می باشد.

 

نهال بلوط خوشه ای زودبازده مقاوم به سرما / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال بلوط خوشه ای زودبازده مقاوم به سرما نسبت به ارقام بلوط سنتی و ایرانی پرمحصول تر بوده و این محصول بدلیل تجاری بودن محصول بلوط خوشه ای زودبازده مورد توجه کلیه باغداران بلوط میباشد از طرفی این مزیت باعث گردیده که هزینه های برداشت محصول بلوط بصورت چشمگیری تقلیل یابد.

 

درخت بلوط خوشه ای زودبازده شناسنامه دار / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

درخت بلوط خوشه ای زودبازده شناسنامه دار بصورت تضمینی در سراسر ایران عرضه می گردد از طرفی این محصول دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را داراست.

 

درخت بلوط خوشه ای زودبازده  / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

درخت بلوط خوشه ای زودبازده از سال اول کاشت به بار مینشیند و بلوط زودبازده در سال پنجم کاشت به توجیه اقتصادی رسیده و عملکرد بلوط خوشه ای زودبازده اصلاح شده در هر هکتار در حدود ۲۵ تن گزارش گردیده است.

 

فاصله ی کاشت درخت بلوط خوشه ای زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

فاصله ی کاشت درخت بلوط خوشه ای زودبازده در زمینهای باشیب ملایم و مناطق بادگیر بصورت ۵*۴ و ۴*۴ متر کاشت می گردد شایان ذکر است در اراضی مسطح این فاصله بصورت ۵*۵ و ۶*۵ متر کاشت می گردد.

 

گرده افشان مناسب بلوط خوشه ای زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

گرده افشان مناسب بلوط خوشه ای زودبازده در باغات بلوط بصورت کاشت هر ۳۰ اصله نهال بلوط خوشه ای زودبازده یک اصله گرده افشان مناسب از ارقام نهال بلوط کاشت می گردد.

 

زمان کوددهی درخت بلوط خوشه ای زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

زمان کوددهی درخت بلوط خوشه ای زودبازده از اواسط پاییز لغایت اواخر زمستان قابل اجراست و میزان کوددهی بلوط خوشه ای زودبازده در هر هکتار ۳ تن کود پوسیده دامی،کود نانو پلیت،کود فیبری معدنی تعیین می گردد.

 

میزان آبیاری درخت بلوط خوشه ای زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

میزان آبیاری درخت بلوط خوشه ای زودبازده در فصول مختلف سال و شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،بهینه آنست که به ازای هر روز از فصول بهار نیم لیتر و برای فصل های تابستان در ازای هر روز ۱ لیتر آب در نظر گرفته شود.

 

میزان باردهی درخت بلوط خوشه ای زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

میزان باردهی درخت بلوط خوشه ای زودبازده در هر هکتار و با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،ولیکن در ازای حدود ۵۰۰ اصله درخت بلوط در هکتار عملکردی بیش از ۲۵ تن را داراست.

 

انواع نهال درخت بلوط تضمینی / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

انواع نهال درخت بلوط تضمینی در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور بصورت نهال بلوط شناسنامه دار و نهال بلوط اصلاح شده،نهال بلوط ژنوتیپ،نهال بلوط زودبازده،نهال بلوط دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

ارقام نهال بلوط زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

ارقام نهال بلوط زودبازده در نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور بصورت نهال بلوط شناسنامه دار و نهال بلوط اصلاح شده،نهال بلوط ژنوتیپ،نهال بلوط زودبازده،نهال بلوط دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

درخت نهال بلوط شناسنامه دار / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال درخت بلوط شناسنامه دار در سال اول کاشت به باردهی میرسد و در سال ششم پس از کاشت به توجیه اقتصادی مطلوب میرسد شایان ذکر میباشد این نهال با استفاده از با کیفیت ترین قلمه از باغات مادری شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال تهیه و تکثیر گردیده است.

 

خرید نهال بلوط تضمینی / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

خرید نهال بلوط تضمینی بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال بلوط میسر میباشد.

 

فروش نهال بلوط پرمحصول / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

فروش نهال بلوط پرمحصول بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال بلوط میسر میباشد.

 

قیمت نهال بلوط شناسنامه دار / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

قیمت نهال بلوط شناسنامه دار بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی با قیمت رقابتی و تضمین کیفیت و اصالت نهال جهت احداث باغات نهال بلوط میسر میباشد.

 

نهالستان نهال بلوط اصلاح شده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهالستان نهال بلوط اصلاح شده بعنوان بزرگترین مرکز تولید و توزیع نهال بلوط اصلاح شده در ایران میباشد،این مرکز بعنوان نماینده رسمی شبکه سراسری تولید و توزیع نهال در کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت افراد سود جو و واسطه های اینترنتی اقدام به تولید و توزیع انواع نهال شناسنامه دار،انواع نهال اصلاح شده،انواع نهال زودبازده،انواع نهال ژنوتیپ نموده و جملگی نهال های این مجموعه بر حسب مورد دارای شناسنامه نهال،لیبل جهاد کشاورزی،گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را دارا میباشد.

 

هشدار :

با توجه به تماس های مکرر و پیامک های باغداران و هموطنان عزیز مبنی بر فروش نهال های بی اصالت و بی کیفیت از سوی افراد سودجو و واسطه های اینترنتی با فریب هایی همچون ( عقد قرارداد در محضرخانه،ارسال فاکتور رسمی و … ) را نخورده،این پیام از سوی هموطنان عزیز ارسال گردیده و جهت اطلاع عموم در سایت درج گردیده است،شایان ذکر میباشد آرشیو مراکز معتبر فروش نهال اصلاح شده شناسنامه دار این مرکز از طریق شماره ۶۶۹۷۵۳۶۱-۰۲۱ قابل استعلام و دریافت میباشد.

فروش محصولات شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال در کشور فقط از طریق نمایندگی های مجاز واقع در تهران و استان البرز صورت می پذیرد و ارسال برای تمام نقاط ایران بصورت یکروز کاری امکانپذیر میباشد و این مرکز فاقد هرگونه نمایندگی در استانهای آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی،اصفهان،مشهد،شیراز،گلستان،یزد،لرستان و شهرهای میاندوآب و ارومیه و… میباشد.

روابط عمومی مرکز فروش نهال های اصلاح شده در کشور

نظرات مشتریان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نهال بلوط خوشه ای زودبازده | ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری | خرید نهال بلوط خوشه ای زودبازده | فروش نهال بلوط خوشه ای زودبازده | قیمت نهال بلوط خوشه ای زودبازده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه

نهال گردو چندلرنهال گردو چندلرنهال گردو چندلر

در خبرنامه ما ثبت نام کنید و از آخرین محصولات و پیشنهادات مطلع گردید :