بهترین نهالستان پایه رویشی ایران : خرید نهال پایه رویشی

نهالستان پایه رویشی کرج : بهترین نهالستان پایه رویشی ایران

09124482642 شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 20
پنجشنبه ها 8 تا 17

نهال آلو زرد اراک زودبازده | ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری | خرید نهال آلو زرد اراک زودبازده | فروش نهال آلو زرد اراک زودبازده | قیمت نهال آلو زرد اراک زودبازده

نهال آلو پیوندی | خرید نهال آلو پیوندی | فروش نهال آلو پیوندی | قیمت نهال آلو پیوندی | ارقام نهال آلو پیوندی | انواع نهال آلو پیوندی | فروش آنلاین نهالستان آلو پیوندی 02166462302

نهال آلو زرد اراک زودبازده 

نهال آلو زرد اراک زودبازده

نهالستان برتر کشوری | واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور

۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال آلو زرد اراک زودبازده

نهال آلو زرد اراک زودبازده از ارقام آلو اصلاح شده بوده،این آلو از انواع نهال آلو اصلاح شده و پر محصول بوده که از سال اول کاشت به بار مینشیند.

درخت آلو زرد اراک زودبازده توسط نهالستان برتر کشوری| واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت و در ایران به بازار نهال ایران توسط مرکز تحقیقاتی و پژوهشی اصلاح بذر و نهال و سازمان جهاد کشاورزی معرفی گردید و از آن پس در نهالستان مهندس غفاری

نهال آلو زرد اراک زودبازده 09124482642 مهندس غفاری

نهال آلو زرد اراک زودبازده ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

خرید نهال میوه - نهالستان 118

قیمت نهال آلو زرد اراک زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

قیمت خرید و فروش درخت آلو زرد اراک زودبازده یکساله

قیمت خرید و فروش درخت آلو زرد اراک زودبازده دوساله

قیمت خرید و فروش نهال آلو زرد اراک زودبازده سه ساله

قیمت خرید و فروش نهال آلو زرد اراک زودبازده دوساله گلدانی

قیمت خرید و فروش نهال آلو زرد اراک زودبازده سه ساله گلدانی

 

نهال آلو زرد اراک زودبازده ژنوتیپ / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال آلو زرد اراک زودبازده ژنوتیپ با استفاده از مقاوم ترین و دیرگل ترین پایه و پیوندک نهالستان برتر کشوری| واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور تولید و بصورت عمده و جزئی در سراسر کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت واسطه های اینترنتی با بکارگیری از دانش عرضه و تقاضای مستقیم بدست باغداران قرار گرفته است.

 

نهال آلو زرد اراک زودبازده زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال آلو زرد اراک زودبازده زودبازده با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و نگهداری بهینه از سال اول کاشت به بارآوری محصول میرسد،شایان ذکر است باغداران آلو میبایست کلیه محصولات را در سال اول کاشت نهال از درخت آلو جدا نمایند زیرا عدم توجه به این مهم باعث عدم رشد نهال آلو اصلاح شده در سال اول خواهد بود.

 

نهال آلو زرد اراک زودبازده اصلاح شده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال آلو زرد اراک زودبازده اصلاح شده مناسب کاشت برای احداث باغات آلو میباشد،آلو اصلاح شده ی زرد اراک زودبازده مقاومت بسیار عالی نسبت به آفات و بیماریهای آلو دارد و از طرفی محصول تولید گردیده از این درخت آلو تجاری و بازار پسند می باشد.

 

نهال آلو زرد اراک زودبازده مقاوم به سرما / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال آلو زرد اراک زودبازده مقاوم به سرما نسبت به ارقام آلو سنتی و ایرانی پرمحصول تر بوده و این محصول بدلیل تجاری بودن محصول آلو زرد اراک زودبازده مورد توجه کلیه باغداران آلو میباشد از طرفی این مزیت باعث گردیده که هزینه های برداشت محصول آلو بصورت چشمگیری تقلیل یابد.

 

درخت آلو زرد اراک زودبازده شناسنامه دار / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

درخت آلو زرد اراک زودبازده شناسنامه دار بصورت تضمینی در سراسر ایران عرضه می گردد از طرفی این محصول دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را داراست.

 

درخت آلو زرد اراک زودبازده زود بازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

درخت آلو زرد اراک زودبازده زودبازده از سال اول کاشت به بار مینشیند و آلو زودبازده در سال پنجم کاشت به توجیه اقتصادی رسیده و عملکرد آلو زرد اراک زودبازده اصلاح شده در هر هکتار در حدود ۵۰ تن گزارش گردیده است.

 

فاصله ی کاشت درخت آلو زرد اراک زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

فاصله ی کاشت درخت آلو زرد اراک زودبازده در زمینهای باشیب ملایم و مناطق بادگیر بصورت ۴*۳ و ۳*۳ متر کاشت می گردد شایان ذکر است در اراضی مسطح این فاصله بصورت ۴*۴ و ۴*۳ متر کاشت می گردد.

 

گرده افشان مناسب آلو زرد اراک زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

گرده افشان مناسب آلو زرد اراک زودبازده در باغات آلو بصورت کاشت هر ۳۰ اصله نهال آلو زرد اراک زودبازده یک اصله گرده افشان مناسب از ارقام نهال آلو کاشت می گردد.

 

زمان کوددهی درخت آلو زرد اراک زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

زمان کوددهی درخت آلو زرد اراک زودبازده از اواسط پاییز لغایت اواخر زمستان قابل اجراست و میزان کوددهی آلو زرد اراک زودبازده در هر هکتار ۱۰ تن کود پوسیده دامی،کود نانو پلیت،کود فیبری معدنی تعیین می گردد.

 

میزان آبیاری درخت آلو زرد اراک زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

میزان آبیاری درخت آلو زرد اراک زودبازده در فصول مختلف سال و شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،بهینه آنست که به ازای هر روز از فصول بهار نیم لیتر و برای فصل های تابستان در ازای هر روز ۱ لیتر آب در نظر گرفته شود.

 

میزان باردهی درخت آلو زرد اراک زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

میزان باردهی درخت آلو زرد اراک زودبازده در هر هکتار و با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی متغیر است،ولیکن در ازای حدود ۵۰۰ اصله درخت آلو در هکتار عملکردی بیش از ۵۰ تن را داراست.

 

انواع نهال درخت آلو تضمینی / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

انواع نهال درخت آلو تضمینی در نهالستان برتر کشوری| واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور بصورت نهال آلو شناسنامه دار و نهال آلو اصلاح شده،نهال آلو ژنوتیپ،نهال آلو زودبازده،نهال آلو دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

ارقام نهال آلو زودبازده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

ارقام نهال آلو زودبازده در نهالستان برتر کشوری| واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور بصورت نهال آلو شناسنامه دار و نهال آلو اصلاح شده،نهال آلو ژنوتیپ،نهال آلو زودبازده،نهال آلو دیرگل دارای گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی و لیبل جهاد کشاورزی در دسترس عموم هموطنان و باغداران گرامی خواهد بود.

 

درخت نهال آلو شناسنامه دار / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهال درخت آلو شناسنامه دار در سال اول کاشت به باردهی میرسد و در سال ششم پس از کاشت به توجیه اقتصادی مطلوب میرسد شایان ذکر میباشد این نهال با استفاده از با کیفیت ترین قلمه از باغات مادری شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال تهیه و تکثیر گردیده است.

 

خرید نهال آلو تضمینی / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

خرید نهال آلو تضمینی بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری| واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال آلو میسر میباشد.

 

فروش نهال آلو پرمحصول / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

فروش نهال آلو پرمحصول بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری| واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی جهت احداث باغات نهال آلو میسر میباشد.

 

قیمت نهال آلو شناسنامه دار / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

قیمت نهال آلو شناسنامه دار بصورت مستقیم و بی واسطه از طریق شبکه سراسری عرضه و توزیع مستقیم نهال شناسنامه دار در کشور توسط نهالستان برتر کشوری| واحد نمونه فروش انواع نهال مثمر و غیرمثمر در کشور قابل خرید برای عموم باغداران گرامی با قیمت رقابتی و تضمین کیفیت و اصالت نهال جهت احداث باغات نهال آلو میسر میباشد.

 

نهالستان نهال آلو اصلاح شده / ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری

نهالستان نهال آلو اصلاح شده بعنوان بزرگترین مرکز تولید و توزیع نهال آلو اصلاح شده در ایران میباشد،این مرکز بعنوان نماینده رسمی شبکه سراسری تولید و توزیع نهال در کشور بصورت مستقیم و بدون دخالت افراد سود جو و واسطه های اینترنتی اقدام به تولید و توزیع انواع نهال شناسنامه دار،انواع نهال اصلاح شده،انواع نهال زودبازده،انواع نهال ژنوتیپ نموده و جملگی نهال های این مجموعه بر حسب مورد دارای شناسنامه نهال،لیبل جهاد کشاورزی،گواهی بهداشت و سلامت و قرنطینه ی استانی بجهت صادرات را دارا میباشد.

 

هشدار :

با توجه به تماس های مکرر و پیامک های باغداران و هموطنان عزیز مبنی بر فروش نهال های بی اصالت و بی کیفیت از سوی افراد سودجو و واسطه های اینترنتی با فریب هایی همچون ( عقد قرارداد در محضرخانه،ارسال فاکتور رسمی و … ) را نخورده،این پیام از سوی هموطنان عزیز ارسال گردیده و جهت اطلاع عموم در سایت درج گردیده است،شایان ذکر میباشد آرشیو مراکز معتبر فروش نهال اصلاح شده شناسنامه دار این مرکز از طریق شماره ۶۶۹۷۵۳۶۱-۰۲۱ قابل استعلام و دریافت میباشد.

فروش محصولات شبکه سراسری توزیع و عرضه نهال در کشور فقط از طریق نمایندگی های مجاز واقع در تهران و استان البرز صورت می پذیرد و ارسال برای تمام نقاط ایران بصورت یکروز کاری امکانپذیر میباشد و این مرکز فاقد هرگونه نمایندگی در استانهای آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی،اصفهان،مشهد،شیراز،گلستان،یزد،لرستان و شهرهای میاندوآب و ارومیه و… میباشد.

روابط عمومی مرکز فروش نهال های اصلاح شده در کشور

نظرات مشتریان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نهال آلو زرد اراک زودبازده | ۰۹۱۲۱۲۶۳۵۲۴ مهندس غفاری | خرید نهال آلو زرد اراک زودبازده | فروش نهال آلو زرد اراک زودبازده | قیمت نهال آلو زرد اراک زودبازده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه

نهال گردو چندلرنهال گردو چندلرنهال گردو چندلر

در خبرنامه ما ثبت نام کنید و از آخرین محصولات و پیشنهادات مطلع گردید :